KRÚČEK - kybernetická bezpečnost, bezpečnostní audity, projektové řízení

Aktuální dění
sledujte nás, sledujte, co se právě děje v oboru

Zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců

Organizace nemohou v dnešním komplexním kybernetickém prostředí chránit důvěrnost, integritu a dostupnost informací, aniž by zajistily, že všichni lidé, kteří se podílejí na používání a správě informačních a komunikačních technologií rozumějí své roli a odpovědnosti, rozumějí zásadám, postupům a praktikám kybernetické bezpečnosti v organizaci a mají alespoň přiměřené znalosti nutné k ochraně informačních zdrojů, za které odpovídají.
Více informací
CyberSecurityBulletin
informace ze světa kybernetické bezpečnosti

Vyzkoušejte na 14 dní

Vítejte na portálu CyberSecurityBulletin. Naleznete zde potřebné detailní, aktuální, konsolidované a strukturované informace ze světa kybernetické bezpečnosti ... 
Více informací