KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27001 Lead Auditor

G+
linkedin
ISO/IEC 27001
Systémy řízení bezpečnosti informací
Vybraný kurz:
 • Lead Auditor
5
DNŮ KURZU
ANO
ZKOUŠKA
3
HODINY ZKOUŠKY
ZDARMA
OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY


Proč byste se měli zúčastnit? 

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Auditor Vám umožní rozvinout potřebné odborné znalosti pro provádění auditů systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) s použitím obecně uznávaných principů, postupů a technik auditování.

Během tohoto kurzu získáte znalosti a dovednosti pro plánování a provádění interních a externích auditů v souladu s ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1. Díky praktickým cvičením ovládnete techniky auditování a naučíte se řídit program auditu, tým auditorů, komunikaci s uživateli i řešení sporů.

Komu je kurz určen

 • Auditorům provádějícím certifikační audity systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • Manažerům nebo konzultantům, kteří usilující o zvládnutí procesu auditu systému řízení bezpečnosti informací
 • Jedincům, kteří jsou odpovědní za udržování shody s požadavky na systém řízení bezpečnosti informací
 • Technickým expertům, kteří se snaží připravit na audit systému řízení bezpečnosti informací
 • Odborným poradcům v oblasti řízení bezpečnosti informací

Doporučené znalosti účastníka před kurzem

Základní znalost ISO/IEC 27001 a zevrubná znalost principů auditu.

Agenda kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO/IEC 27001 a zahájení ISMS

Cíle a struktura kurzu ● Normy a předpisové rámce ● Certifikační proces ● Základní principy ISMS ● Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

DEN 2 | Zásady auditu, příprava a zahájení auditu

Základní pojmy a zásady auditování ● Auditní přístup založený na důkazech ● Zahájení auditu ● První stupeň auditu ● Příprava druhého stupně auditu (audit na místě) ● Druhý stupeň auditu 

DEN 3 | Auditorské činnosti na míst

Druhý stupeň auditu ● Komunikace během auditu ● Postupy auditu ● Vytváření plánů auditu ● Vypracování zjištění z auditu a zpráv o neshodách

DEN 4 | Ukončení auditu

Dokumentace auditu a přezkoumání kvality ● Uzavření auditu ● Hodnocení akčních plánů auditorem ● Výhody prvotního auditu ● Řízení programu interního auditu ● Kompetence, hodnocení auditorů

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v podobě tištěné kopie i elektronicky prostřednictvím aplikace KATE.

Agenda zkoušky

Zkouška "PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor" plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a pojmy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • DOMÉNA 3 | Základní pojmy a principy auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava auditu ISMS podle ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 5 | Provádění auditu ISMS podle ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISMS ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO/IEC 27001

Doba trvání zkoušky je 3 hodiny. Zkouška je ve formě tzv. “open book” a je složená z esejových otázek. Kandidáti jsou oprávněni používat referenční materiály jako je výtisk ISO normy, poskytnuté studijní materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. V případě nesložení zkoušky je možné zkoušku zdarma opakovat do 12 měsíců.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o osvědčení uvedené v následující tabulce.

Osvědčení

Zkouška

Profesní zkušenosti

Zkušenosti z projektů

PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Auditor

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Žádné

Žádné

PECB Certified ISO/IEC 27001 Auditor

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Dva roky: jeden rok praxe v řízení bezpečnosti informací

Auditorské aktivity: celkem 200 hodin

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Pět let: dva roky praxe v řízení bezpečnosti informací

Auditorské aktivity: celkem 300 hodin

PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Auditor

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Deset let: sedm let praxe v řízení bezpečnosti informací

Auditorské aktivity: celkem 1000 hodin


Poznámka: PECB certifikované osoby, které jsou držiteli osvědčení Lead Implementer a Lead Auditor, jsou kvalifikovány pro certifikaci PECB Certified Master.  

Informace o ceně

Cena kurzu zahrnuje kurz PECB, školící materiály, zkoušku, certifikační poplatky PECB, oběd a drobné občerstvení. 

Nabídka kurzů

 
Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat
Název kurzu 
Jazyk 
Termín kurzu 
Délka 
Cena kurzu
CZK bez DPH
 
Detail 
[Podmínka]
[Podmínka]
xv
[Podmínka]
[Podmínka]
[Podmínka]
 
Lead Auditor ISO/IEC 27001Cz / Cz18. 5. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Auditor ISO/IEC 27001En / En1. 6. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Auditor ISO/IEC 27001Cz / Cz22. 6. 2020539900 OBJEDNAT
      
Strana 1 z 1 (3 položek)Předchozí1Další v