KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27001 Lead Implementer

G+
linkedin
ISO/IEC 27001
Systémy řízení bezpečnosti informací
Vybraný kurz:
 • Lead Implementer
5
DNŮ KURZU
ANO
ZKOUŠKA
3
HODINY ZKOUŠKY
ZDARMA
OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY


Proč byste se měli zúčastnit?

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer Vám umožní rozvinout potřebné odborné znalosti pro podporu organizace při ustavení, implementaci, správě a údržbě systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001. 

Během tohoto kurzu získáte důkladnou znalost osvědčených postupů systémů řízení bezpečnosti informací s cílem zabezpečit citlivé informace organizace a zlepšit celkovou výkonnost a efektivitu jejich ochrany.

Komu je kurz určen

 • Manažerům nebo konzultantům, kteří se podílejí na řízení bezpečnosti informací
 • Externím poradcům, kteří usilují o profesionální znalost implementace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • Jedincům odpovědným za dodržování shody s požadavky ISMS
 • Členům týmu ISMS

Doporučené znalosti účastníka před kurzem

Základní znalost ISO/IEC 27001 a zevrubná znalost principů implementace systémů řízení.

Agenda kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO/IEC 27001 a zahájení ISMS 

 • Cíle a struktura kurzu
 • Normy a předpisové rámce
 • Systém řízení bezpečnosti informací
 • Základní principy ISMS
 • Zahájení implementace ISMS
 • Porozumění organizaci a cíle bezpečnosti informací
 • Analýza stávajícího systému řízení

DEN 2 | Plánování implementace ISMS

 • Vůdčí role vedení a schválení ISMS projektu
 • Rozsah ISMS
 • Politiky bezpečnosti informací
 • Posouzení rizik
 • Prohlášení o aplikovatelnosti a rozhodnutí vedení o implementaci ISMS
 • Organizační struktura bezpečnosti informací

DEN 3 | Implementace ISMS

 • Proces řízení dokumentace
 • Návrh bezpečnostních opatření a vypracování konkrétních politik
 • Plán komunikace
 • Plán školení a zvyšování povědomí
 • Implementace bezpečnostních opatření
 • Řízení incidentů
 • Řízení provozu

DEN 4 | Monitorování, měření, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

 • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení
 • Interní audit
 • Přezkoumání vedením
 • Ošetření neshod
 • Neustálé zlepšování
 • Příprava na certifikační audit
 • Ukončení školení

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v podobě tištěné kopie i elektronicky prostřednictvím aplikace KATE.

Agenda zkoušky

Zkouška "PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer" plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a pojmy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • DOMÉNA 2 | Opatření systému řízení bezpečnosti informací a osvědčená praxe dle ISO/IEC 27002
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace ISMS podle normy ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 4 | Implementace ISMS podle normy ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 5 | Hodnocení efektivnosti, monitorování a měření ISMS podle normy ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování ISMS podle normy ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 7 | Příprava certifikačního auditu ISMS

Doba trvání zkoušky je 3 hodiny. Zkouška je ve formě tzv. “open book” a je složená z esejových otázek. Kandidáti jsou oprávněni používat referenční materiály jako je výtisk ISO normy, poskytnuté studijní materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. V případě nesložení zkoušky je možné zkoušku zdarma opakovat do 12 měsíců.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o osvědčení uvedené v následující tabulce.

Osvědčení

Zkouška

Profesní zkušenosti

Zkušenosti z projektů

PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Žádné

Žádné

PECB Certified ISO/IEC 27001 Implementer

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Dva roky: jeden rok praxe v řízení bezpečnosti informací

Projektové aktivity: celkem 200 hodin

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Pět let: dva roky praxe v řízení bezpečnosti informací

Projektové aktivity: celkem 300 hodin

PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Implementer

PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Deset let: sedm let praxe v řízení bezpečnosti informací

Projektové aktivity: celkem 1000 hodin


Poznámka: PECB certifikované osoby, které jsou držiteli osvědčení Lead Implementer a Lead Auditor, jsou kvalifikovány pro certifikaci PECB Certified Master.  

Informace o ceně

Cena kurzu zahrnuje kurz PECB, školící materiály, zkoušku, certifikační poplatky PECB, oběd a drobné občerstvení.

Nabídka kurzů

 
Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat
Název kurzu 
Jazyk 
Termín kurzu 
Délka 
Cena kurzu
CZK bez DPH
 
Detail 
[Podmínka]
[Podmínka]
xv
[Podmínka]
[Podmínka]
[Podmínka]
 
Lead Implementer ISO/IEC 27001En / En27. 1. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Implementer ISO/IEC 27001Cz / Cz24. 2. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Implementer ISO/IEC 27001En / En9. 3. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Implementer ISO/IEC 27001Cz / Cz30. 3. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Implementer ISO/IEC 27001En / En13. 4. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Implementer ISO/IEC 27001Cz / Cz11. 5. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Implementer ISO/IEC 27001En / En25. 5. 2020539900 OBJEDNAT
Lead Implementer ISO/IEC 27001Cz / Cz15. 6. 2020539900 OBJEDNAT
      
Strana 1 z 1 (8 položek)Předchozí1Další v