KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

G+
linkedin
ISO/IEC 27005
Řízení rizik bezpečnosti informací
Vybraný kurz:
 • Lead Risk Manager
5
DNŮ KURZU
ANO
ZKOUŠKA
3
HODINY ZKOUŠKY
ZDARMA
OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY


Proč byste se měli zúčastnit?

Kurz ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager umožňuje získat potřebné odborné znalosti pro podporu organizace v procesu řízení rizik souvisejících s aktivy relevantními pro bezpečnost informací s ISO/IEC 27005 jako referenčním rámcem. Během kurzu získáte komplexní znalosti procesního modelu pro návrh a vývoj programu pro řízení rizik informační bezpečnosti. Dále během kurzu získáte důkladnou znalost metod hodnocení rizik, jako jsou OCTAVE, EBIOS, MEHARI a harmonizovaná TRA. Tento tréninkový kurz odpovídá procesu rámci implementace ISMS podle ISO/IEC 27001. 

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Manažeři řízení rizik v oblasti informační bezpečnosti
 • Členové týmu bezpečnosti informací
 • Osoby odpovědné za bezpečnost informací, dodržování předpisů a rizika v organizaci
 • Jednotlivci pracující na implementaci ISO/IEC 27001 nebo usilující o dosažení souladu s ISO/IEC 27001 nebo se účastní programu řízení rizik
 • IT konzultanti
 • IT profesionálové
 • Pověřenci ochrany osobních údajů

Předpoklady

Základní znalost ISO/IEC 27005 a rámcová znalost hodnocení rizik bezpečnosti informací.

Agenda kurzu a zkoušky

 • Den 1: Úvod do ISO/IEC 27005, koncepce a implementace programu řízení rizik
 • Den 2: Identifikace, hodnocení a ošetření rizik podle ISO/IEC 27005
 • Den 3: Akceptace, komunikace, konzultace, sledování a přezkoumání rizik informační bezpečnosti
 • Den 4: Metody hodnocení rizik
 • Den 5: Certifikační zkouška


Zkouška "PECB Certified ISO 27005 Lead Risk Manager " plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje následující domény kompetencí:

 • Doména 1: Základní principy a pojmy řízení rizik informační bezpečnosti
 • Doména 2: Provádění programu řízení rizik informační bezpečnosti
 • Doména 3: Posouzení rizik informační bezpečnosti
 • Doména 4: Ošetření rizik informační bezpečnosti
 • Doména 5: Komunikace, monitorování a zlepšování rizik informační bezpečnosti
 • Doména 6: Metody hodnocení rizik informační bezpečnosti


Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o osvědčení uvedené v následující tabulce. 

Osvědčení

Zkouška

Profesionální zkušenosti

Zkušenosti s řízením rizik

Ostatní požadavky

PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager        

PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager

Žádné

Žádné

Podepsání etického kodexu PECB

PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager

PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager

Dva roky: Jeden rok praxe v řízení bezpečnosti informací

Projektové aktivity: celkem 200 hodin

Podepsání etického kodexu PECB

PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

Pět let: dva roky praxe v řízení bezpečnosti informací

Projektové aktivity: celkem 300 hodin

Podepsání etického kodexu PECB


Obecné informace

 • Certifikační poplatky jsou zahrnuty v ceně zkoušky
 • Součástí je školicí materiál obsahující více než 450 stránek informací a praktických příkladů
 • V případě nesložení zkoušky můžete zkoušku znovu zdarma absolvovat do 12 měsíců

Přihlásit se

 
Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat
Název kurzu 
Jazyk 
Termín kurzu 
Délka 
Cena kurzu
CZK bez DPH
 
Detail 
[Podmínka]
[Podmínka]
xv
[Podmínka]
[Podmínka]
[Podmínka]
 
Žádná data k zobrazení