Analýza dopadů na podnikání dle ISO/TS 22317

G+
linkedin

Analýza dopadů na podnikání dle ISO/TS 22317

Analýza dopadů na podnikání zahrnuje analýzu dopadů způsobených přerušením činností. V průběhu BIA jsou identifikovány a vyhodnoceny činnosti, které podporují poskytování klíčových produktů a služeb organizace v rámci stanovených cílů kontinuity podnikatelských činností. Dále je třeba posoudit lidské zdroje, zařízení, technologie, informace, dodávky a zúčastněné strany, které také podporují prioritní činnosti.

Přínosy BIA dle ISO/TS 22317

  • Porozumění poskytovaným produktům a službám organizace
  • Identifikace klíčových činností 
  • Stanovení priorit a časových rámců obnovy klíčových činností
  • Identifikace hlavních zdrojů pro kontinuitu a zotavení
  • Identifikace závislostí (interních i externích)

Předmět našich profesionálních služeb

Společnost KRUCEK poskytuje v rámci analýzy dopadů na podnikání tyto služby.

Plán provedení BIA

Identifikace kritických činností, které podporují klíčové produkty a služby. Výběr dopadů, které budou předmětem BIA. Výběr a příprava přístupu a metodiky pro provádění BIA.

Shromáždění údajů

Shromažďování údajů pro potřeby BIA. Identifikace klíčových zdrojů a závislostí klíčových činností. Identifikace cílů kontinuity podnikání (RPO, RTO, MBCO, MAO).

Analýza a ověření údajů

Dokumentace a analýza shromážděných údajů, ověření údajů.

Zpracování a prezentace zprávy z BIA

Vytvoření zprávy z BIA obsahující seznam prioritních činností, které podporují klíčové produkty a služby, dopady na kontinuitu podnikání, cíle a priority kontinuity podnikání, klíčové závislosti, podpůrné zdroje.

Kvalita služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality služeb dle ISO 9001 a ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového řízení dle ISO 21500.

Kompetence našich konzultantů:

  • Certified ISO/IEC 22301 Lead Implementer *
  • Certified ISO/TS 22317 Foundation

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů řízení definovaná normou ISO 19011.

Kompetence našich auditorů:

  • Certified ISO/IEC 22301 Lead Auditor *

* POZNÁMKA: Certifikace akreditovaná dle ISO/IEC 17024. 

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*