Program kurzů na 4. kvartál 2019

G+
linkedin

Datum události: 9.

Program vzdělávání pro 4. kvartál 2019

Praha, 9. září 2019 – Společnost KRUCEK zveřejňuje program kurzů na 4Q 2019

Společnost KRUCEK zveřejňuje program kurzů pro čtvrté čtvrtletí 2019. Vedle již tradičně poskytovaných kurzů z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, kontinuity či ochrany osobních údajů jsou do programu začleněny některé novinky. Zejména se jedná o kurzy PECB věnované outsourcingu dle ISO 37500, systémům řízení IT služeb dle ISO/IEC 20000 a analýzám dopadů (BIA) dle ISO/TS 22317.

Očekávanou novinkou je lokalizace kurzu PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager. Tento kurz již bude dostupný také v českém jazyce.

V průběhu čtvrtletí budeme také reagovat na aktualizované vydání normy ISO 22301 věnované kontinuitě podnikatelských činností. Obsahy kurzů budou přizpůsobeny upravenému znění standardu.

Přehled nově nabízených kurzů společností KRUCEK.

  • PECB Outsourcing (dle ISO 37500)
  • PECB ISO/IEC 20000 (systémy řízení IT služeb)
  • PECB ISO/TS 22317 (analýza dopadů – BIA)
  • PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager CZ (lokalizovaná verze v českém jazyce)