Bezpečnostní hodnocení architektury

G+
linkedin

Architektura systému má obrovský dopad na celkovou úroveň kybernetické odolnosti vaší organizace. Pokud jste se rozhodli pro rozsáhlejší změnu nebo prostě chcete „jen“ vylepšit stávající systémy, je potřeba vzít v úvahu bezpečnostní stránku věci. Čím dříve, tím vyšší úroveň ochrany získáte, a tím méně vás to bude stát peněz i úsilí.

Chraňme náš společný kyberprostor

Aby byla kybernetická bezpečnost efektivní, musí zainteresované strany hrát v kybernetickém prostoru aktivní roli nad rámec ochrany svých vlastních aktiv.

Bezpečnostní hodnocení architektury zahrnuje důkladné posouzení celkového řešení a zhodnocení dostatečnosti bezpečnostních kontrol. Služba standardně obsahuje:

  • Posouzení business požadavků a jejich zohlednění v bezpečnostních požadavcích.
  • Ověření požadavků normativů (např. ZoKB).
  • Posouzení zónování a segmentace sítě.
  • Ověření datových toků, které mohou výrazně ovlivnit požadovanou úroveň bezpečnostních kontrol.
  • Posouzení použitých / zvažovaných technologických řešení a jejich zranitelností.
  • Zhodnocení úrovně ochrany aplikací ve vztahu k celkové architektuře.
  • Posouzení navržených bezpečnostních kontrol.

Zpráva z hodnocení poskytuje jasný a stručný přehled identifikovaných rizik a doporučení pro zmírnění těchto rizik.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*