KURZY KRUCEK

CONTINUITY, RESILIENCE AND RECOVERY

G+
linkedin

Systém řízení kontinuity činností

ISO 22301 je mezinárodní standard pro systém řízení kontinuity podnikání / činností (BCMS – Business Continuity Management System), která je navržena tak, aby chránila, snižovala pravděpodobnost výskytu, připravovala, reagovala a vypořádávala se s rušivými incidenty, když vzniknou ...

Analýza dopadů (BIA)

ISO/TS 22317 je mezinárodní technickou specifikací, která poskytuje podrobné pokyny k zavedení, implementaci a udržování procesu analýzy dopadů na podnikání (BIA). Organizace mohou využít ISO/TS 22317 jako vodítko k efektivní implementaci procesu BIA. Cílem procesů BIA je analyzovat skutečný dopad rušivé události na organizaci ...

Disaster Recovery Trainings
 

Zotavení po havárii (DR – Disaster Recovery) zahrnuje zásady a postupy zaměřené na ochranu organizace před lidskými nebo přirozeně vyvolanými narušeními IT infrastruktury. Plán obnovy po havárii zahrnuje opatření, která by organizace měly podnikat, aby mohly rychle obnovit své IT systémy ...