Řízení projektů dle ISO 21500

G+
linkedin

Řízení projektů dle ISO 21500

ISO 21500 je profesionální metodika, která poskytuje návod řízení projektů, kombinuje osvědčené postupy řízení projektů a společně je prezentuje. Norma vysvětluje praktickou aplikaci postupů pro úspěšnou realizaci a udržitelnost projektů. Může být využita jakýmkoli typem organizace a pro jakýkoli typ projektu, bez ohledu na jeho složitost, velikost nebo dobu trvání.

Podle průzkumu, který provedla Economist Intelligence Unit, 90 % globálních vedoucích pracovníků klasifikovalo metody řízení projektů buď jako kritické nebo jinak důležité pro schopnost jejich organizací realizovat úspěšné projekty a zůstat konkurenceschopné. 

Přínosy standardizace projektového řízení podle ISO 21500

  • Úspěšná realiuace projektů 
  • Přenos znalostí
  • Zlepšení prostředí projektu a angažovanost projektového týmu
  • Zásady univerzálního řízení projektů

Naše profesionální služby v řízení projektů

Naši certifikovaní projektoví manažeři vás mohou pomoci s managementem vašich klíčových projektů.

Podpora při zahájení projektu

Vypracování základní listiny projektu. Identifikace zainteresovaných stran. Vytvoření projektového týmu.

Plánování projektu

Vypracování plánů projektu. Definování rozsahu, vytvoření WBS a definování činností. Odhadování zdrojů a definování projektové organizace. Řazení činnosti. Odhadování dob jednotlivých činností a vypracování harmonogramu. Odhadování nákladů a vypracování rozpočtu. Identifikace rizik a posuzování rizik. Plánování kvality. Plánování dodávek. Plánování komunikace.

Vedení realizace projektu

Vedení prací na projektu. Řízení zainteresovaných stran. Rozvoj projektového týmu. Ošetření rizik. Prokazování kvality. Výběr dodavatelů. Poskytování informací.

Podpora kontroly a řízení

Kontrola prací na projektu. Řízení změn, rozsahu, zdrojů, projektového týmu, harmonogramu, nákladů, rizik. Administrace dodávek a řízení kvality. Řízení komunikace.

Dokončení projektu

Dokončení fáze projektu nebo celého projektu. Shromáždění poznatků.

Kvalita služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality služeb dle ISO 9001 a ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového řízení dle ISO 21500.

Kompetence našich vedoucích projektů:

  • Certified ISO 21500 Lead Project Manager

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*