Řízení projektů dle ISO 21500

G+
linkedin

O projektech a projektovém řízení

Projekty jsou umístěny v kontextu organizací a slouží k naplnění jejich strategií. Projekty existují kontextu programů projektů a projektových portfolií. Projekt je jedinečným souborem procesů sestávajících z koordinovaných a řízených činností prováděných k dosažení cílů projektu, s termíny začátku a konce projektu.

Projekty si mohou být podobné, přesto je každý unikátní. Liší se podle výstupů, zainteresovaných stran, zdrojů, omezení nebo přizpůsobením projektových procesů podle dodávaných výstupů.

Projektové řízení je využívání metod, nástrojů, technik a kompetencí pro daný projekt. Projektové řízení obvykle zahrnuje procesy – zahájení, plánování, realizace, kontroly a řízení, dokončení.

Podle průzkumu, který provedla Economist Intelligence Unit, 90 % globálních vedoucích pracovníků klasifikovalo metody řízení projektů buď jako kritické nebo jinak důležité pro schopnost jejich organizací realizovat úspěšné projekty a zůstat konkurenceschopné. 

Norma ISO 21500 – profesionální metodika řízení projektů

ISO 21500 popisuje návod řízení projektů. Norma vysvětluje praktickou aplikaci postupů pro úspěšnou realizaci a udržitelnost projektů. ISO 21500 je profesionální metodika, která kombinuje osvědčené postupy řízení projektů a společně je prezentuje. Může být využita jakýmkoli typem organizace, včetně veřejných, soukromých nebo komunitních organizací, a pro jakýkoli typ projektu, bez ohledu na jeho složitost, velikost nebo dobu trvání.

Přínosy standardizace projektového řízení podle ISO 21500

Úspěšné dodání projektu

Obecné zlepšení efektivnosti projektu. Zlepšení řízení času vede k efektivnímu řízení projektů

Přenos znalostí

Podpora přenosu znalostí mezi projekty a organizacemi. Projektoví manažeři jsou flexibilnější a schopni pracovat i na mezinárodních projektech.

Vylepšené prostředí projektu a angažovanost projektového týmu

Zlepšené projektové prostředí ovlivňuje výkonnost a úspěšnost projektu. Angažovanost týmu projektového řízení.

Zásady univerzálního řízení projektů

Společný rámec se principy a systémy řízení. Univerzální a nadnárodní.

Předmět našich odborných služeb při zavádění rámce řízení projektů

Naši certifikovaní projektoví manažeři a konzultanti vás mohou provést zavedením systému projektového řízení do organizace, ve smyslu nastavení rámce vedení projektů. Rámec řízení projektů může zahrnovat např. tyto oblasti: 

  • Stanovení politik, procesů a metodik, které je vhodné v souvislosti s řízením projektů používat
  • Definování rolí a mezí rozhodovacích pravomocí
  • Odpovědnosti a povinnosti zainteresovaných stran
  • Interakce (vzájemné součinnosti), např. předkládání zpráv, a eskalace problémů nebo rizik

Našich odborné služby v řízení projektů

Naši certifikovaní projektoví manažeři vás mohou pomoci s managementem vašich klíčových projektů.

Podpora při zahájení projektu

Vypracování základní listiny projektu. Identifikace zainteresovaných stran. Vytvoření projektového týmu.

Plánování projektu

Vypracování plánů projektu. Definování rozsahu, vytvoření WBS a definování činností. Odhadování zdrojů a definování projektové organizace. Řazení činnosti. Odhadování dob jednotlivých činností a vypracování harmonogramu. Odhadování nákladů a vypracování rozpočtu. Identifikace rizik a posuzování rizik. Plánování kvality. Plánování dodávek. Plánování komunikace.

Vedení realizace projektu

Vedení prací na projektu. Řízení zainteresovaných stran. Rozvoj projektového týmu. Ošetření rizik. Prokazování kvality. Výběr dodavatelů. Poskytování informací.

Podpora kontroly a řízení

Kontrola prací na projektu. Řízení změn, rozsahu, zdrojů, projektového týmu, harmonogramu, nákladů, rizik. Administrace dodávek a řízení kvality. Řízení komunikace.

Dokončení projektu

Dokončení fáze projektu nebo celého projektu. Shromáždění poznatků.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*