ISO 22301 – systém řízení kontinuity podnikání

G+
linkedin

O řízení kontinuity podnikání

Řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management – BCM) definovaný normou ISO 22301 pokrývá oblast řízení, která usiluje o zajištění schopnosti organizace trvale dodávat produkty nebo služby na přijatelné a předem definované úrovni po incidentu. Díky zavedení systému řízení kontinuity jsou společnosti lépe připraveny na zvládání závažných incidentů nebo katastrof, aby jejich dopady byly co nejmenší a obnova činnosti co nejrychlejší.

ČSN ISO 22301:2012

Norma ISO 22301 poskytuje návod pro implementaci systému managementu kontinuity podnikání, čímž umožňuje organizacím efektivněji zvládání mimořádných událostí. Business Continuity Management System (BCMS) klade důraz na:

  • pochopení potřeb organizace a nezbytnosti ustavení politiky a cílů řízení kontinuity podnikání,
  • zavedení kontroly funkčnosti opatření pro zvládání narušení,
  • monitorování a přezkoumávání výkonnosti a efektivity BCMS,
  • neustálé zlepšování vycházejícího z efektivního měření. 

Certifikace ISO 22301 demonstruje závazek organizace poskytovat zákazníkům spolehlivou a dostupnou službu i při mimořádných událostech. Ukazuje, že máte k dispozici potřebné zdroje, procesy a kompetentní osoby, abyste byli chráněni před narušením dodávek či služeb a minimalizovali tak dopad na své zákazníky.

Přínosy systému řízení systému managementu kontinuity podnikání podle ISO 22301

Hlavními přínosy systému managementu kontinuity podnikání jsou:

  • zvýšení důvěry zákazníků, partnerů i akcionářů,
  • získání statusu přednostního dodavatele z důvodu zajištění shody,
  • identifikování rizik a zavedení preventivních opatření k jejich řízení a snižování,
  • minimalizace dopadů a finančních nákladů v důsledku závažných incidentů nebo katastrof.

Předmět našich odborných služeb

Naši certifikovaní konzultanti vás mohou provést celým cyklem implementace shody s požadavky ISO 22301. Další možností je volba strukturovaného přístupu, kdy dle potřeby zvolíte konkrétní služby, které potřebujete.

Rozsah a návrh systému managementu kontinuity podnikání

Rozsah a návrh BCMS v rámci kontextu organizace a s ohledem na potřeby a očekáváním zainteresovaných stran.

Cíle kontinuity podnikání a plány jejich dosažení

Politika managementu kontinuity podnikání, včetně ustavení rolí, odpovědností a pravomocí.

Povědomí a vzdělávání

Program zvyšování povědomí a vzdělávání osob podle jejich rolí v BCMS a jeho realizace.

Dokumentace systému managementu kontinuity podnikání

Normou ISO 22301 požadovaná a další vhodná dokumentace, vč. metodiky řízení dokumentovaných informací.

Analýza dopadů a posuzování rizik

Metodika a provádění analýzy dopadů na podnikání a identifikace, analýza a vyhodnocení rizik.

Strategie kontinuity podnikání

Strategie kontinuity podnikání v návaznosti na analýzu dopadů a posuzování rizik.

Ustavení a implementace postupů pro kontinuitu podnikání

Ustavení, implementace a udržování postupů pro kontinuitu podnikání.

Interní audit systému managementu kontinuity podnikání

Norma ISO 22301 vyžaduje provádění interního auditu v plánovaných intervalech.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*