KURZY KRUCEK

IT SECURITY

G+
linkedin

ISO/IEC 27032 Cyber Security Trainings

ISO/IEC 27032 odkazuje na "Cybersecurity" nebo "Cyberspace security", který je definován jako ochrana soukromí, integrity a dostupnosti informací v kyberprostoru. ISO/IEC má zvýraznit úlohu bezpečnosti informací, bezpečnosti sítí a internetu a ochranu kritické informační infrastruktury (CIIP) v kybernetickém prostoru ...

ISO/IEC 27034 Application Security Trainings

ISO/IEC 27034 poskytuje systematický přístup pro implementaci bezpečnostních konceptů, principů a procesů pro zabezpečení aplikací. ISO/IEC 27034 poskytuje jasné a komplexní pokyny pro navrhování, specifikaci, vývoj, implementaci, testování a udržování bezpečnostních opatření a funkcí v aplikacích ...

ISO/IEC 27035 Incident Management Trainings

ISO/IEC 27035 se zabývá řízením incidentů bezpečnosti informací (information security incident management), přičemž poskytuje osvědčené postupy a pokyny pro realizaci strategického plánu řízení incidentů a přípravu reakcí na incidenty. ISO/IEC 27035 pomáhá při odhalování, reportování a vyhodnocování bezpečnostních incidentů ...

Penetration Testing Professional Trainings

Penetrační testování je praxí hodnocení bezpečnosti ICT systémů prostřednictvím řízené snahy o zneužití zranitelností, které mohou být přítomny v operačních systémech, konfiguracích, aplikacích, ale i v chování osob. Penetrační testování je pokusem otestovat účinnost bezpečnostních opatření a zjistit případné chyby zabezpečení ...

Computer Forensics Trainings
 

Počítačové nebo také kybernetické forenzní šetření zahrnuje analýzu informací v počítačových systémech s cílem nalézt jakýkoli digitální důkaz, který lze použít pro soudní řízení, a také s cílem identifikovat příčinu incidentu ...