O společnosti

G+
linkedin

Mise

Naším posláním je poskytovat zákazníkům konzultační, auditorské, technické a vzdělávací služby při řízení bezpečnosti informací, kontinuity, IT a ochrany soukromí. Tím přispíváme ke zvýšení odolnosti našich klientů proti narůstajícím rizikům.

O společnosti

Společnost KRUCEK | Cybersecurity, působící na českém trhu od roku 2013. Poskytuje konzultační, auditorské, technické a vzdělávací služby v oblastech:

  • informační a kybernetické bezpečnosti;
  • kontinuity podnikatelských činností; 
  • směrování, kontroly a řízení IT služeb;
  • ochrany osobních údajů a soukromí; 
  • řízení rizik;
  • řízení projektů.

Služby jsou poskytovány v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a normami. Odbornost a kvalita služeb vychází z certifikace společnosti a odbornosti zaměstnanců i partnerů.

Slogan

Malými kroky k velkým změnám


Partnerské vztahy

PECB

PECB je certifikačním orgánem pro osoby, systémy řízení a produkty pro širokou škálu mezinárodních standardů. Jako celosvětový poskytovatel školení, auditů a certifikačních služeb PECB nabízí své odborné znalosti v několika oblastech včetně informační bezpečnosti, IT, kontinuity provozu, správy služeb, systémů řízení jakosti, rizik a řízení, zdraví nebo bezpečnosti.  Více informací naleznete na https://pecb.com/en.

Acunetix

Acunetix je jedním z vedoucích nástrojů pro detekci webových zranitelností, který je vyvíjen více než deset let a rozvíjen v kontextu nejnovějších zranitelností a internetových hrozeb. Je preferovaným nástrojem zákazníků, jako jsou US Army, US Airforce, Barclays Bank, American Express a další. Acunetix poráží konkurenční produkty v mnoha oblastech – v rychlosti, v podpoře moderních technologií jako jsou HTML5 a JavaScript, ve schopnosti snadno procházet prostory s omezeným přístupem nebo v pokročilé detekci WordPress zranitelností.

Prohlášení k politice bezpečnosti informací

         

Kybernetická bezpečnost je odpovědností každého z nás. Chraňme náš společný kyberprostor.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*