O společnosti

G+
linkedin

Vize

Naší vizí je stát se preferovaným poskytovatelem služeb informační a kybernetické bezpečnosti v regionu střední Evropy.

Mise

Naším posláním je poskytovat zákazníkům konzultační i technické služby návrhů, implementací, vzdělávání, auditů a testování. Tím přispíváme ke zvýšení odolnosti našich klientů proti narůstajícím kybernetickým rizikům.

Slogan

Chraňme náš společný kyberprostor.

O společnosti

Společnost KRUCEK | Cybersecurity, působící na českém trhu od roku 2013. Poskytuje profesionální služby v oblasti řízení informační a kybernetické bezpečnosti a managementu kontinuity činností; v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů; návrhu bezpečnostní architektury, bezpečnostních auditů a penetračních testů; zvyšování bezpečnostního povědomí a specializovaných školení.

Služby jsou poskytovány v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a normami. Odbornost a kvalita služeb vychází z certifikace společnosti a odbornosti zaměstnanců i partnerů.

Partnerské vztahy

PECB

PECB je certifikačním orgánem pro osoby, systémy řízení a produkty pro širokou škálu mezinárodních standardů. Jako celosvětový poskytovatel školení, auditů a certifikačních služeb PECB nabízí své odborné znalosti v několika oblastech včetně informační bezpečnosti, IT, kontinuity provozu, správy služeb, systémů řízení jakosti, rizik a řízení, zdraví nebo bezpečnosti.  Více informací naleznete na https://pecb.com/en.

Acunetix

Acunetix je jedním z vedoucích nástrojů pro detekci webových zranitelností, který je vyvíjen více než deset let a rozvíjen v kontextu nejnovějších zranitelností a internetových hrozeb. Je preferovaným nástrojem zákazníků, jako jsou US Army, US Airforce, Barclays Bank, American Express a další. Acunetix poráží konkurenční produkty v mnoha oblastech – v rychlosti, v podpoře moderních technologií jako jsou HTML5 a JavaScript, ve schopnosti snadno procházet prostory s omezeným přístupem nebo v pokročilé detekci WordPress zranitelností.

Prohlášení k politice bezpečnosti informací

         

Kybernetická bezpečnost je odpovědností každého z nás. Chraňme náš společný kyberprostor.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*