KURZY KRUCEK

MANAGEMENT IT SLUŽEB

G+
linkedin

ISO/IEC 20000 IT Service Management Trainings

ISO/IEC 20000 je uznáván jako první mezinárodní standard pro správu IT služeb, který definuje požadavky na poskytovatele služeb, aby mohli plánovat, vytvářet, implementovat, provozovat, monitorovat, kontrolovat, udržovat a zlepšovat SMS. Standard zahrnuje dvě hlavní části, které umožňují poskytovatelům IT služeb identifikovat metody, jak rozvíjet kvalitu služeb ...

Outsourcing Trainings

Outsourcing znamená pořizování produktů nebo služeb od externích třetích stran. V dnešním světě hraje outsourcing významnou roli a pro organizace má významnou hodnotu. Pomáhá jim zvyšovat efektivitu, snižovat rizika i náklady. ISO 37500 definuje hlavní procesy a fáze outsourcingu, a to bez ohledu na velikost či průmyslový sektoru organizace ...

ISO/IEC 38500 IT Governance Trainings

ISO/IEC 38500 poskytuje zásady, definice a model, který pomáhá řídícím orgánům / vrcholovému vedení organizací porozumět významu informačních technologií. Norma je určena všem typům organizací pro hodnocení, řízení a monitorování používání informačních technologií, a to bez ohledu na stupeň využití IT ...