KURZY KRUCEK

GOVERNANCE, RIZIKA A SHODA S PŘEDPISY

G+
linkedin

General Data Protection Regulation Trainings

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prosazuje silnější režim ochrany osobních údajů pro organizace, které působí v Evropské unii (EU) nebo zpracovávají údaje občanů EU. Hlavním cílem nařízení je zajištění ochrany osobních údajů v současných podmínkách digitálního věku, za současného posílení práv subjektů údajů – žijících fyzických osob ...

ISO 37001 Anti-Bribery Trainings

ISO 37001 stanoví požadavky na ustavení, implementaci, udržování, přezkoumání a zdokonalování systému protikorupčního managementu. Tato norma je určena pro všechny typy organizací z jakéhokoli sektoru a pro jakýkoli typ korupčního jednání, kterému by mohly čelit ...

ISO 31000 Risk Management Trainings

ISO 31000 specifikuje zásady a pokyny pro řízení rizik – pro identifikaci, hodnocení a zmírnění rizik, kterým organizace čelí. Doporučuje organizacím, aby rozvíjely, prováděly a průběžně zlepšovaly rámec, jehož cílem je začlenit procesy řízení rizik do celkového řízení, strategie a plánování, správy, procesů, politik, hodnot a kultury organizace ...