KURZY KRUCEK

Disaster Recovery

G+
linkedin
Disaster Recovery
Disaster Recovery Trainings

PECB Disaster Recovery – zotavení po havárii

Zotavení po havárii (DR – Disaster Recovery) zahrnuje zásady a postupy zaměřené na ochranu organizace před lidskými nebo přirozeně vyvolanými narušeními IT infrastruktury. Má významnou roli při předcházení ztrát dat a finančních prostředků, ztrátě důvěryhodnosti a poškození pověsti organizace. Plány obnovy po havárii zahrnují opatření, která by organizace měly podniknout, aby rychle obnovily své IT systémy.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Dostupná certifikovaná školení Disaster Recovery

Disaster Recovery Introduction

Úvod do plánování obnovy po havárii

Disaster Recovery Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy v plánování obnovy po havárii

Disaster Recovery Manager

Seznámení s implementací a správou služeb pro obnovu po havárii

Disaster Recovery Lead Manager

Expertní znalost implementace a managementu služeb pro obnovu po havárii