KURZY KRUCEK

GDPR

G+
linkedin
GDPR
General Data Protection Regulation Trainings

PECB GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení, které vytváří přísnější režim ochrany údajů pro organizace, které působí v Evropské unii (EU) nebo zpracovávají osobní údaje občanů EU. GDPR zavádí ochranu osobních údajů zaměstnanců, zákazníků a dalších osob. V případě, že organizace nedodrží toto nařízení, budou jim uděleny vysoké pokuty a může být narušena jejich pověst. Osobní údaje jsou bezpečnostně citlivé až kritické informace, které musí všechny organizace chránit. Proto GDPR vyžaduje zavedení vhodných postupů a opatření pro zabránění porušení zabezpečení osobních údajů.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Kurz a certifikace PECB Certified Data Protection Officer je akreditovaný podle normy ISO/IEC 17024.

Dostupná specializovaná školení GDPR


GDPR Introduction

Základní pojmy a požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

GDPR Foundation

Seznámení požadavky a s osvědčenými postupy ve vztahu k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Certified Data Protection Officer

Získání všech kompetencí a znalostí pro vedení všech procesů zpracování osobních údajů a splnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v organizaci