KURZY KRUCEK

ISO 21500

G+
linkedin
ISO 21500
ISO 21500 Project Management Trainings

PECB ISO 21500 - řízení projektů

ISO 21500 je profesionální metodika, která kombinuje osvědčené postupy řízení projektů a společně je prezentuje. Může být využita jakýmkoliv typem organizace, včetně veřejných, soukromých nebo komunitních organizací, a pro jakýkoliv typ projektu, bez ohledu na jeho složitost, velikost nebo dobu trvání.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Dostupná certifikovaná školení ISO 21500

ISO 21500 Introduction

Úvod do projektového řízení podle normy ISO 21500

ISO 21500 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy řízení projektů podle normy ISO 21500

ISO 21500 Lead Project Manager

Expertní znalost implementace procesů a řízení projektů založených na ISO 21500