KURZY KRUCEK

ISO 22301

G+
linkedin
ISO 22301
Systém řízení kontinuity činností

Dostupná certifikovaná školení ISO 22301

ISO 22301 je mezinárodní standard, který definuje rámcové požadavky na organizace, které usilují o vytvoření, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému řízení kontinuity podnikání (BCMS). Tento rámec přispívá k ochraně, snižování pravděpodobnosti výskytu, přípravě, odezvě a vypořádání se z rušivými incidenty, když nastanou.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Kurzy a certifikace PECB ISO 22301 Lead Implementer a PECB ISO 22301 Lead Auditor jsou akreditované podle normy ISO/IEC 17024.

Dostupná certifikovaná školení ISO 22301

ISO 22301 Introduction

Úvod do systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS) založených na ISO 22301

ISO 22301 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS) založených na ISO 22301

ISO 22301 Lead Implementer

Expertní znalost implementace a managementu systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS) založených na ISO 22301

ISO 22301 Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS) založených na ISO 22301