KURZY KRUCEK

ISO 31000

G+
linkedin
ISO 31000
ISO 31000 Risk Management Trainings

PECB ISO 31000 – řízení rizik

Norma ISO 31000 specifikuje zásady, rámec a proces řízení rizik. ISO 31000 pomáhá organizacím vyvinout, implementovat a neustále zlepšovat rámec, jehož cílem je integrovat strategie řízení rizik do celkových procesů organizace, včetně procesu rozhodování. Proces řízení rizik zahrnuje pět kroků, které identifikují okolnosti, odhalí rizika spojená s hrozbami, hodnotí úroveň rizika, prioritizuje rizika, upravuje opatření pro ošetření rizik a přezkoumává dopad zbytkových rizik na organizaci.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Kurz ISO 31000 Risk Manager je akreditovaný podle normy ISO/IEC 17024.

Dostupná certifikovaná školení ISO 31000

ISO 31000 Introduction

Úvod do řízení rizik podle ISO 31000

ISO 31000 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy řízení rizik podle ISO 31000

ISO 31000 Risk Manager

Pochopení procesů implementace řízení rizik podle ISO 31000

ISO 31000 Lead Risk Manager

Expertní znalost procesů implementace řízení rizik podle ISO 31000