KURZY KRUCEK

ISO 37001

G+
linkedin
ISO 37001
ISO 37001 Anti-Bribery Trainings

PECB ISO 37001 – systémy protikorupčního managementu 

Norma ISO 37001 specifikuje požadavky na ustavení, implementaci, udržování, přezkoumání a zdokonalování systému protikorupčního managementu (ABMS). Tato norma je určena pro všechny typy organizací z jakéhokoli sektoru a pro jakýkoliv typ korupčního jednání, kterému by mohly čelit. Norma ISO 37001 může být implementována samostatně nebo být integrována s jinými systémy řízení, například s ISO 9001.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde). 

Kurz a certifikace PECB ISO 37001 Lead Implementer a PECB ISO 37001 Lead Auditor je akreditovaný podle normy ISO/IEC 17024.Dostupná certifikovaná školení ISO 37001

ISO 37001 Introduction

Úvod do systémů protikorupčního managementu (ABMS) podle ISO 37001

ISO 37001 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů protikorupčního managementu (ABMS) podle ISO 37001

ISO 37001 Lead Implementer

Expertní znalost implementace systémů protikorupčního managementu (ABMS) podle ISO 37001

ISO 37001 Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů protikorupčního managementu (ABMS) podle ISO 37001