KURZY KRUCEK

ISO/IEC 20000

G+
linkedin
ISO/IEC 20000
ISO/IEC 20000 IT Service Management Trainings

PECB ISO/IEC 20000 – management služeb

Norma ISO/IEC 20000 je uznávána jako první mezinárodní standard managementu služeb, který definuje požadavky na poskytovatele služeb, aby mohli plánovat, vytvářet, implementovat, provozovat, monitorovat, kontrolovat, udržovat a zlepšovat SMS. Standard zahrnuje dvě hlavní části, které umožňují poskytovatelům IT služeb identifikovat metody, jak rozvíjet kvalitu služeb, které poskytují svým klientům, a to jak uvnitř organizací, tak i externě.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde). 

Dostupná certifikovaná školení ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 Introduction

Úvod do systémů řízení managementu (SMS) podle ISO /IEC 20000

ISO/IEC 20000 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů managementu služeb (SMS) podle ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Expertní znalost procesů implementace a provozování systémů managementu služeb (SMS) podle ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů řízení managementu (SMS) podle ISO/IEC 20000