KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27001

G+
linkedin
ISO/IEC 27001
Systémy řízení bezpečnosti informací

PECB ISO/IEC 27001 – řízení bezpečnosti informací

ISO/IEC 27001 je mezinárodní standard, který definuje rámcové požadavky na organizace, které usilují o vytvoření, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Tento rámec přispívá k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Všechny kurzy PECB řady ISO/IEC 27001 jsou dostupné českém jazyce – školící materiály, výklad lektora i certifikační zkouška. 

Dostupná certifikovaná školení PECB ISO/IEC 27001

PECB ISO/IEC 27001 Introduction

Úvod do systémů řízení bezpečnosti informací založených na ISO/IEC 27001

PECB ISO/IEC 27001 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů řízení bezpečnosti informací založených na ISO/IEC 27001

PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Expertní znalost implementace a provozování systémů řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů řízení bezpečnosti informací založených na ISO/IEC 27001

Kurzy a certifikace PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer a PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor jsou akreditované podle normy ISO/IEC 17024, jak požaduje vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.