KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27002

G+
linkedin
ISO/IEC 27002
Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

PECB ISO/IEC 27002 – opatření bezpečnost informací

ISO/IEC 27002 je mezinárodní standard, který definuje postupy a nejlepší praxi řízení bezpečnosti informací. Tato doporučení pomohou Vaší organizaci vybudovat důvěryhodný systém prostřednictvím implementace správného souboru technických a organizačních opatření, včetně politik, procesů, řídících struktur a služeb softwaru a hardwaru.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde). 

Kurzy PECB ISO/IEC 27002 Manager je dostupný českém jazyce – školící materiály, výklad lektora i certifikační zkouška.  Dostupné kurzy PECB ISO/IEC 27002

PECB ISO/IEC 27002 Introduction

Úvod do opatření bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002

PECB ISO/IEC 27002 Foundation

Seznámení se s opatřeními bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002

PECB ISO/IEC 27002 Manager

Pokročilá znalost implementace a provozování opatření bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002

PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager

Expertní znalost implementace a provozování opatření bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002