KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27005

G+
linkedin
ISO/IEC 27005
Řízení rizik bezpečnosti informací

PECB ISO/IEC 27005 - řízení rizik bezpečnosti informací

Norma ISO/IEC 27005 poskytuje pokyny pro zavedení systematického přístupu k řízení rizik bezpečnosti informací (ISRM – Information Security Risk Management), který je nezbytný k identifikaci požadavků na bezpečnost informací a k vytvoření účinného systému řízení bezpečnosti informací v souladu s ISO/IEC 27001.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde). 

Kurz a certifikace PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager je akreditovaný podle normy ISO/IEC 17024, jak požaduje vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.  

Dostupná certifikovaná školení ISO/IEC 27005

PECB ISO/IEC 27005 Introduction

Úvod do nejlepší praxe řízení rizik bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27005

PECB ISO/IEC 27005 Foundation

Seznámení se s osvědčenými postupy řízení rizik bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27005

PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager

Osvojení si základních principů a koncepcí posuzování rizik a optimálního řízení rizik bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27005

PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

Expertní znalost posuzování rizik a optimálního řízení rizik bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27005

Kurz PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager je dostupný českém jazyce – školící materiály, výklad lektora i certifikační zkouška.