KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27032

G+
linkedin
ISO/IEC 27032
Směrnice pro kybernetickou bezpečnost
Dostupné kurzy:

PECB ISO/IEC 27032 - kybernetická bezpečnost

Norma ISO/IEC 27032 odkazuje na "Cybersecurity" nebo "Cyberspace security” a zabývá se ochranou důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v kyberprostoru. Kyberprostor je vnímám jako místo interakce osob, softwaru a celosvětově poskytovaných technologických služeb. 

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Dostupná certifikovaná školení ISO/IEC 27032

PECB ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

Expertní znalost implementace a řízení programu kybernetické bezpečnosti podle ISO/IEC 27032