KURZY KRUCEK

ISO/IEC 27035

G+
linkedin
ISO/IEC 27035
ISO/IEC 27035 Incident Management Trainings

PECB ISO/IEC 27035 - řízení incidentů bezpečnosti informací 

V dnešním propojeném světě jsou incidenty bezpečnosti informací považovány za vážné hrozby, která mohou organizace vážně poškodit. Ty proto musí získat schopnosti okamžité identifikace, vyhodnocení a efektivního řízení incidentů. ISO/IEC 27035 – řízení incidentů bezpečnosti informací (information security incident management) je mezinárodní norma, který poskytuje osvědčené postupy a pokyny pro implementaci strategického plánu řízení incidentů a přípravu odezvy na incidenty.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Dostupná certifikovaná školení PECB ISO/IEC 27035

PECB ISO/IEC 27035 Introduction

Úvod do nejlepší praxe řízení incidentů bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27035

PECB ISO/IEC 27035 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy řízení incidentů bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27035

PECB ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager

Expertní znalost řízení incidentů bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27035