KURZY KRUCEK

ISO/IEC 38500

G+
linkedin
ISO/IEC 38500
ISO/IEC 38500 IT Governance Trainings

PECB ISO/IEC 38500 – směrování a kontrola IT

Norma ISO/IEC 38500 poskytuje zásady, definice a model, který pomáhá správním orgánům / vrcholovému vedení organizací porozumět významu informačních technologií. Norma je určena k hodnocení, směrování a monitorování používání informačních technologií, a to bez ohledu na stupeň využití IT. Skládá se z postupů řízení a rozhodnutí spojených se současným a budoucím využíváním IT. Účelem normy je podporovat účinné, efektivní a přijatelné využívání informačních technologií ve všech organizacích.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde). 

Dostupná certifikovaná školení ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 Introduction

Úvod do IT Governance podle ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy IT Governance podle ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager

Porozumění pojmům a principům IT Governance podle ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

Expertní znalost principů a modelů IT Governance podle ISO/IEC 38500