KURZY KRUCEK

ISO/TS 22317

G+
linkedin
ISO/TS 22317
Analýza dopadů (BIA)
Dostupné kurzy:

PECB ISO/TS 22317 – Analýza dopadů na podnikání (BIA)

Mezinárodní norma ISO/TS 22317 je technickou specifikací, která poskytuje podrobné pokyny k zavedení, implementaci a udržování procesu analýzy dopadů na podnikání (BIA). Organizace mohou využít ISO/TS 22317 jako vodítko k efektivní implementaci procesu BIA. Tento standard rozšiřuje ISO 22301, nicméně může být použit nezávisle. Cílem procesů BIA je analyzovat skutečný dopad rušivé události na organizaci. ISO 22317 je první a jedinou normou, která se zabývá výhradně analýzou dopadů na podnikání.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde). 

Dostupná specializovaná školení

PECB Certified ISO 22317 Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy analýzy dopadů (BIA) dle ISO/TS 22317