KURZY KRUCEK

Outsourcing

G+
linkedin
Outsourcing
Outsourcing Trainings

PECB Outsourcing

Outsourcing znamená pořizování produktů nebo služeb od externích třetích stran. V dnešním světě hraje outsourcing významnou roli a pro organizace má významnou hodnotu. Pomáhá jim zvyšovat efektivitu, snižovat rizika i náklady. ISO 37500 definuje hlavní procesy a fáze outsourcingu, a to bez ohledu na velikost či průmyslový sektoru organizace.

Naši trenéři jsou certifikovanými trenéry i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024 (přehled akreditovaných kurzů naleznete zde).

Dostupná specializovaná školení

PECB Certified Outsourcing Manager

Porozumění základním principům a pojmům outsourcingu podle ISO 37500

PECB Certified Lead Outsourcing Manager

Expertní znalost implementace outsourcingové strategie založené na ISO 37500