KURZY KRUCEK

Penetration Testing

G+
linkedin
Penetration Testing
Penetrační testování
Dostupné kurzy:

Co je penetrační testování?

Penetrační testování je praxí hodnocení bezpečnosti ICT systémů prostřednictvím řízené snahy o zneužití zranitelností, které mohou být přítomny v operačních systémech, konfiguracích, aplikacích, ale i v chování osob. Penetrační testování je pokusem otestovat účinnost bezpečnostních opatření a zjistit případné chyby zabezpečení, které mohou být přítomny v počítačových systémech; prostřednictvím kterých mohou hackeři a kybernetičtí zločinci získat neoprávněný přístup nebo provádět škodlivé činnosti. Penetrační testování je doporučenou nebo dokonce povinnou praxí vyžadovanou normami jako je ISO 27001, ZKB, GDPR nebo PCI-DSS. Detailní informace o kurzech najdete také na stránkách PECB .

Proč je pro Vás penetrační testování důležité?

V rychle se měnícím oboru informačních technologií se organizace neustále potýkají s kybernetickými riziky, která mohou vést k narušení byznys procesů organizace. Penetrační testování poskytuje vynikající možnost ohodnocení opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti v organizaci.

Profesionální testeři dokáží odhalit různé aspekty počítačové bezpečnosti v počítačových systémech a poskytnout detailní doporučení pro ošetření kybernetických rizik. Cílem kurzu Lead Penetration Testing Professional je zvládnutí opakovatelné a dokumentovatelné metodiky penetračního testování, která může být použita při etickém penetračním testování. 

Výhody certifikace v oblasti penetračního testování

Jako PECB Certified Lead Pen Test Professional budete moci:

  • Identifikovat a analyzovat kybernetické hrozby, kterým je vystavena vaše organizace
  • Zlepšit své základní dovednosti v oblasti přezkoumání kybernetické bezpečnosti
  • Seznámit se s technikami, nástroji a metodami etického hackingu, které používají penetrační testeři
  • Účinně spravovat čas a zdroje při provádění testů
  • Získat mezinárodní uznávaný status profesionála v oblasti kybernetické bezpečnosti

Dostupná certifikovaná školení PECB Lead Penetration Testing Professional

PECB Certified Lead Pen Test Professional

Certifikovaný profesionál penetračního testování

Jak můžete začít s tréninkem PECB Lead Penetration Testing Professional

PECB Lead Pen Test Professional je kurz určený pro každého technicky orientovaného profesionála, který má málo nebo žádnou zkušenost v oblasti penetračního testování. Tento kurz Vám poskytne komplexní teoretické instrukce a praktické procvičení. Školení realizovaná společností KRUCEK a certifikace PECB odráží bezpečnost, spolehlivost a vynikající kvalitu.