KURZY KRUCEK

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

G+
linkedin
ISO/IEC 27001 Information Security Trainings

ISO/IEC 27001 je mezinárodní standard, který definuje rámcové požadavky na organizace, které usilují o vytvoření, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Tento rámec přispívá k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací ...

ISO/IEC 27002 Code of Practice for Information Security Controls Trainings

ISO/IEC 27002 je mezinárodní standard, který definuje postupy a nejlepší praxi řízení bezpečnosti informací. Tato doporučení pomohou Vaší organizaci vybudovat důvěryhodný systém prostřednictvím implementace správného souboru technických a organizačních opatření ...

ISO/IEC 27005 Information Security Risk Management Trainings

ISO/IEC 27005 poskytuje pokyny pro zavedení systematického přístupu k řízení rizik informační bezpečnosti (ISRM – Information Security Risk Management), který je nezbytný k identifikaci potřeb organizací týkajících se požadavků na bezpečnost informací a k vytvoření účinného systému řízení informační a kybernetické bezpečnosti ...