Řízení IT služeb dle ISO/IEC 20000

G+
linkedin

Systémy řízení IT služeb dle ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 je standardem systémů managementu IT služeb (ITSM), který specifikuje požadavky na poskytovatele IT služeb pro plánování, navrhování, implementování, provozování, monitorování, kontrolu, udržování a zlepšování ITSM. Zavedením a certifikací ISO/IEC 20000 organizace potvrzuje, že je schopna neustále zlepšovat dodávky svých IT služeb.

Přínosy přínosy systému řízení IT služeb

 • Zvýšená spokojenost zákazníků díky kvalitě poskytovaných služeb
 • Snížený počet incidentů a zlepšení řízení incidentů
 • Lepší pochopení odpovědnosti a obchodních cílů
 • Schopnost řídit a chránit organizaci, majetek, zúčastněné strany a management
 • Zlepšená spolehlivosti organizace
 • Zlepšená doba odezvy s minimálním přerušením IT služeb
 • Dosažení finančních úspor efektivním řízením nákladů
 • Zajištění trvalého zlepšování

Vztah mezi ISO/IEC 20000 a ITIL

SO/IEC 20000 definuje přísné požadavky (CO) a základní pokyny pro použití (JAK). ITIL pak systém doplňuje o rámec osvědčených postupů. Organizace poskytující IT služby může použít ISO/IEC 20000 pro implementaci a měření základních procesů a ITIL může případně využít k implementaci ITSM postupů podle doporučení nejlepší praxe.

Předmět našich profesionálních služeb

Společnost KRUCEK poskytuje níže uvedené služby v rámci komplexních řešení nebo jednotlivě dle potřeb a kontextu klienta.

Naši certifikovaní konzultanti vás mohou provést celým cyklem implementace shody s požadavky ISO/IEC 20000. Další možností je volba strukturovaného přístupu, kdy dle potřeby zvolíte konkrétní služby, které potřebujete.

Rozdílová (GAP) analýza a ustavení ITSM projektu

Srovnání současné výkonnosti systému řízení IT služeb s požadavky normy ISO/IEC 20000, identifikace aplikovaných opatření. Identifikace potřeb pro zlepšení. Zpracování plánu projektu ITSM. Získání souhlasu vedení.

Politika managementu služeb a plán managementu služeb

Stanovení cílů a procesů ITSM. Definování rozsahu, požadavků, odpovědností a zdrojů potřebných pro provozování služeb.

Procesy managementu služeb

Nastavení odpovídajících procesů v oblastech návrhu služeb a přechodu na nové služby, dodávek služeb, řízení vztahů, v procesech zajišťujících řešení a procesech řídících. Procesy managementu služeb jsou přizpůsobeny požadavkům normy ISO/IEC 20000 a případně ITILu.

Komunikace, školení a zvyšování povědomí

Stanovení cílů a plánů komunikace ve vztahu k cílovým zúčastněným stranám. Definování potřeb a plánů školení a zvyšování povědomí. Poskytování školení.

Měření, monitorování a hodnocení ITSM

Určení cílů a předmětu monitorování a měření. Stanovení frekvence a metody monitorování a měření. Reportování výsledků.

Interní audit a podpora při certifikačním auditu

Vytvoření programu interního auditu. Zajištění nezávislosti, objektivity a nestrannosti interního auditu. Plánování činností auditu. Alokování a správa zdrojů programu auditu. Vytvoření postupů auditu. Provádění činností auditu. Následné činnosti a neshody. Příprava na audit. Podpora ve fázi 1 a 2 auditu.

Ošetření problémů a neshod

Definování procesu řešení problémů a neshod. Definování postupu nápravných opatření. Definování postupu preventivních opatření. Vypracování návrhů akčních plánů.

Kvalita služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality služeb dle ISO 9001 a ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového řízení dle ISO 21500.

Kompetence našich konzultantů:

 • Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Governance Manager
 • Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer
 • Certified Lead Outsourcing Manager

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů řízení definovaná normou ISO 19011 a příslušnými oborovými normami.

Kompetence našich auditorů:

 • Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*