Řízení IT služeb dle ISO/IEC 20000

G+
linkedin

Systémy řízení IT služeb dle ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 je standardem systémů managementu IT služeb (ITSM), který specifikuje požadavky na poskytovatele IT služeb pro plánování, navrhování, implementování, provozování, monitorování, kontrolu, udržování a zlepšování ITSM. Zavedením a certifikací ISO/IEC 20000 organizace potvrzuje, že je schopna neustále zlepšovat dodávky svých IT služeb.

Přínosy přínosy systému řízení IT služeb

  • Zvýšená spokojenost zákazníků díky kvalitě poskytovaných služeb
  • Snížený počet incidentů a zlepšení řízení incidentů
  • Lepší pochopení odpovědnosti a obchodních cílů
  • Schopnost řídit a chránit organizaci, majetek, zúčastněné strany a management
  • Zlepšená spolehlivosti organizace
  • Zlepšená doba odezvy s minimálním přerušením IT služeb
  • Dosažení finančních úspor efektivním řízením nákladů
  • Zajištění trvalého zlepšování

Vztah mezi ISO/IEC 20000 a ITIL

SO/IEC 20000 definuje přísné požadavky (CO) a základní pokyny pro použití (JAK). ITIL pak systém doplňuje o rámec osvědčených postupů. Organizace poskytující IT služby může použít ISO/IEC 20000 pro implementaci a měření základních procesů a ITIL může případně využít k implementaci ITSM postupů podle doporučení nejlepší praxe.

Předmět našich profesionálních služeb

Společnost KRUCEK poskytuje níže uvedené služby v rámci komplexních řešení nebo jednotlivě dle potřeb a kontextu klienta.

Naši certifikovaní konzultanti vás mohou provést celým cyklem implementace shody s požadavky ISO/IEC 20000. Další možností je volba strukturovaného přístupu, kdy dle potřeby zvolíte konkrétní služby, které potřebujete.

Rozdílová (GAP) analýza a ustavení ITSM projektu

Srovnání současné výkonnosti systému řízení IT služeb s požadavky normy ISO/IEC 20000, identifikace aplikovaných opatření. Identifikace potřeb pro zlepšení. Zpracování plánu projektu ITSM. Získání souhlasu vedení.

Politika managementu služeb a plán managementu služeb

Stanovení cílů a procesů ITSM. Definování rozsahu, požadavků, odpovědností a zdrojů potřebných pro provozování služeb.

Procesy managementu služeb

Nastavení odpovídajících procesů v oblastech návrhu služeb a přechodu na nové služby, dodávek služeb, řízení vztahů, v procesech zajišťujících řešení a procesech řídících. Procesy managementu služeb jsou přizpůsobeny požadavkům normy ISO/IEC 20000 a případně ITILu.

Komunikace, školení a zvyšování povědomí

Stanovení cílů a plánů komunikace ve vztahu k cílovým zúčastněným stranám. Definování potřeb a plánů školení a zvyšování povědomí. Poskytování školení.

Měření, monitorování a hodnocení ITSM

Určení cílů a předmětu monitorování a měření. Stanovení frekvence a metody monitorování a měření. Reportování výsledků.

Interní audit a podpora při certifikačním auditu

Vytvoření programu interního auditu. Zajištění nezávislosti, objektivity a nestrannosti interního auditu. Plánování činností auditu. Alokování a správa zdrojů programu auditu. Vytvoření postupů auditu. Provádění činností auditu. Následné činnosti a neshody. Příprava na audit. Podpora ve fázi 1 a 2 auditu.

Ošetření problémů a neshod

Definování procesu řešení problémů a neshod. Definování postupu nápravných opatření. Definování postupu preventivních opatření. Vypracování návrhů akčních plánů.

Kvalita služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality konzultačních služeb dle ISO 9001 a ISO 20700 a projektového řízení dle ISO 21500.

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů managementu definovaná normou ISO 19011 a příslušnými oborovými normami.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*