KURZY KRUCEK

ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ

G+
linkedin
Vzdělávání uživatelů v oblasti zpracování osobních údajů
   
  Vzdělávání uživatelů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti
    

   Proč je pro Vás vzdělávání uživatelů důležité?

   Uživatelé svým chováním podstatně ovlivňují procesy zpracování osobních údajů, stejně jako mohou ovlivnit úroveň informační a kybernetické bezpečnosti organizace. Všechny související zákony a normy – EU GDPR, ISO/IEC 27001, ZoKB, PCI-DSS, NIST atd. – definují požadavky na zvyšování povědomí a školení uživatelů.

   Osvědčením o absolvování akreditovaného kurzu prokážete, že provádíte řádnou odbornou přípravu a rozvíjíte dovednosti uživatelů v oblasti zpracování osobních údajů a informační a kybernetické bezpečnosti řízení.

   Získané znalosti uživatelů pomohou zvýšit úroveň zabezpečení osobních údajů i úroveň informační a kybernetické bezpečnosti v organizaci.

   Výhody vzdělávání uživatelů v oblasti ochrany osobních údajů a informační a kybernetické bezpečnosti

   Uživatelé, kteří jsou si vědomi své role, povinností a odpovědností v oblasti ochrany osobních údajů a informační a kybernetické bezpečnosti umožní organizaci:

   • Zvýšit důvěryhodnost procesů zpracování osobních údajů a jiných informací
   • Zvýšit úroveň informační a kybernetické odolnosti organizace
   • Optimalizovat náklady na technická bezpečnostní opatření
   • Snížit náklady na řešení bezpečnostních událostí a incidentů
   • Splnit požadavky zákonů, norem i vnitřních předpisů organizace 

   Akreditace vzdělávací instituce

   Společnost KRUCEK je akreditovanou vzdělávací institucí s číslem akreditace AK/I-25/2017.

   Dostupná akreditovaná i neakreditovaná školení

   Vzdělávání uživatelů v oblasti zpracování osobních údajů

   Odpovídá požadavkům nařízení EU GDPR a nejlepší bezpečnostní praxi

   Vzdělávání uživatelů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti

   Odpovídá požadavkům normy ISO/IEC 27001, ZoKB i nejlepší bezpečnostní praxe

   Školení v prostorách klientů

   Při širší účasti je kurz možné realizovat v prostorách klienta. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám připravíme konkrétní nabídku.