Systémy řízení IT služeb dle ISO 20000

G+
linkedin

O systému managementu služeb

ISO/IEC 20000 je standardem systémů managementu služeb (SMS), který specifikuje požadavky na poskytovatele IT služeb pro plánování, navrhování, implementování, provozování, monitorování, kontrolu, udržování a zlepšování SMS. Zavedením a certifikací ISO/IEC 20000 organizace potvrzuje, že je schopna neustále zlepšovat dodávky svých IT služeb.

Vztah mezi ISO/IEC 20000 a ITIL

ISO/IEC 20000 definuje přísné požadavky (CO) a základní pokyny pro použití (JAK). ITIL pak systém doplňuje o rámec osvědčených postupů. Základem jsou interní politiky, procesy a postupy.

Organizace poskytující IT služby může použít ISO/IEC 20000 pro implementaci a měření základních procesů a ITIL může případně využít k implementaci ITSM procesů podle doporučení nejlepší praxe.

Přínosy systému managementu služeb pro organizaci

 • Zvýšená spokojenost zákazníků díky kvalitě poskytovaných služeb
 • Snížený počet incidentů a zlepšení řízení incidentů
 • Lepší pochopení odpovědnosti a obchodních cílů
 • Schopnost řídit a chránit organizaci, majetek, zúčastněné strany a management
 • Zlepšená spolehlivosti organizace
 • Zlepšená doba odezvy s minimálním přerušením IT služeb
 • Dosažení finančních úspor efektivním řízením nákladů
 • Zajištění trvalého zlepšování

Přínosy systému managementu služeb pro Vaše zákazníky

 • Dodávka IT služeb včas
 • Méně zranitelností a incidentů
 • Zvýšená důvěryhodnost

Předmět našich odborných služeb

Naši certifikovaní konzultanti vás mohou provést celým cyklem implementace shody s požadavky ISO/IEC 20000. Další možností je volba strukturovaného přístupu, kdy dle potřeby zvolíte konkrétní služby, které potřebujete.

Plán projektu

Účelem plánu projektu je jasně definovat cíle implementačního projektu systému managementu služeb, dokumenty, které mají být napsány, termíny, role a odpovědnosti v projektu.

Politika managementu služeb a plán managementu služeb

Účelem politiky managementu služeb je definovat cíle, směřování, zásady a základní pravidla managementu IT služeb. Účelem plánu managementu služeb je definovat rozsah, požadavky, odpovědnosti a zdroje potřebné pro provozování služeb.

Procesy managementu služeb

Účelem této rozsáhlé části je nastavit odpovídající procesy v oblastech návrhu služeb a přechodu na nové služby, dodávek služeb, řízení vztahů, v procesech zajišťujících řešení a procesech řídících. Procesy managementu služeb jsou přizpůsobeny požadavkům normy ISO/IEC 20000 a případně ITILu.

Audit

Norma ISO 20000 vyžaduje používání vhodných metod pro monitorování a měření, které musí obsahovat i interní audity. Interní audity musí prokázat schopnost SMS a služeb dosahovat cílů a naplnit požadavky na služby.

Projektové řízení

Projektové řízení zahrnuje certifikované služby projektového řízení při návrhu, vývoji, zavádění nebo rozvoji projektů z oborů informační a kybernetické bezpečnosti. Našim cílem je, aby všechny vaše projekty byly úspěšné.

Podpora při certifikačním auditu

Našim klientům poskytneme odpovídající podporu při certifikačním auditu tak, aby výsledkem bylo získání certifikátu od certifikačního orgánu.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*