Vzdělávací služby

G+
linkedin
 

Celosvětově uznávané kurzy a certifikace

Společnost KRUCEK je partnerským školícím střediskem nadnárodní společnosti PECB. Zajištujeme vzdělávání a certifikace profesionálů podle mezinárodních standardů a s celosvětovou působností.

Vzdělávací kurzy jsou zaměřené zejména na specifické oblasti odvětví informační a kybernetické bezpečnosti, kontinuity podnikatelských činností, směrování a řízení IT služeb a podobně. Kurzy jsou dostupné v různých úrovních odbornosti, od vstupní Introduction, přes základní Foundation, až po nejvyšší úroveň Manager, Lead Manager, respektive Lead Implementor nebo Lead Auditor.

Udělejte něco výjimečného pro svůj odborný rozvoj!

Nikoli technologie, ale lidský faktor je klíčem k přiměřené a vhodné úrovni informační a kybernetické bezpečnosti. 

Kvalita založená na ISO/IEC 17024

Akreditovaná školení PECB, které společnost KRUCEK poskytuje jako partnerská školící organizace, jsou akreditovaná dle ISO/IEC 17024. Akreditace podle ISO/IEC 17024 zajišťuje zajišťuje kvalitu i celosvětovou působnost získaných certifikátů.

Jakou hloubku kurzu zvolit? 

 • Introduction | Získání vstupních znalostí o normách či oboru 1 den
 • Foundation | Základy implementace systému řízení a procesů | 2 dny
 • Lead Implementer | Implementace a správa systémů řízení | 5 dnů
 • Lead Auditor | Audit a monitorování systémů řízení | 5 dnů


 • Introduction | Získání vstupních znalostí o normách či obor | 1 den
 • Foundation | Základy implementace systému řízení a procesů | 2 dny
 • Manager | Principy a koncepce správy program | 3 dny
 • Lead Manager | Implementace a správa programu | 5 dnů


Administrativní podpora POVEZ II

Alokace III. výzvy je 1 500 000 000 Kč. Neváhejte a obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme s administrací žádosti. 

Financování vzdělávání s využitím dotačního programu POVEZ II

Program POVEZ II je určen pro mimopražské zaměstnavatele i OSVČ,  kteří mohou získat významný příspěvek na zvýšení odbornosti a posílit tak svoji konkurenceschopnost na národní i mezinárodní úrovni. Hlavní parametry programu:

 • POVEZ II financuje 85 % nákladu školení pomocí státního rozpočtu ČR a fondu ESF
 • Hradíte pouze 15 % nákladů
 • Příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji až do výše 100%
 • Minimálním rozsah kurzu nebo kombinace kurzů je 5 dní 
 • Maximální výše 1 dotace je 500 000,- Kč
 • Neomezený počet podaných žádostí na jednoho žadatele
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok
 • Žádosti se podávají elektronicky
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Platnost do 30. 11. 2020

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*