KRUCEK>RISK CLOUD® LOGICGATE

RISK CLOUD® LOGICGATE

Risk Cloud posune klíčové činnosti vaší organizace v oblasti vedení organizace, managementu rizik a dodržování předpisů na vyšší úroveň, a to díky výkonné platformě pro správu procesů a pracovních postupů, která vám umožní flexibilitu a kontrolu, jež potřebujete ke zmírnění rizik.

Co jsou aplikace Risk Cloud? Jsme rádi, že se ptáte. Jednoduše řečeno, tyto aplikace byly vytvo- řeny, aby vám pomohly řídit podniková rizika, rizika informační a kybernetické bezpečnosti, rizika třetích stran, politiky organizace, dodržování předpisů, ochranu soukromí, bezpečnost IT a dal- ší. Každá aplikace obsahuje potřebná pravidla, pracovní postupy, pracovní logiku a sestavy pro rychlé a efektivní spuštění jednotlivých procesů.

Aplikace Risk Cloud můžete také snadno přizpůsobit potřebám své organizace a nastavit je jako samostatné procesy nebo je propojit v rámci služby Risk Cloud a získat tak hlubší a komplexnější pohled na rizika.