Společenská odpovědnost organizací

Co je společenská odpovědnosti organizací?

Společenská odpovědnost organizací (CSR) utváří poslání, vizi a hodnoty organizace. Příkladem CSR je snižování uhlíkové stopy, zlepšování politiky práce nebo zapojení do charitativních aktivit. Pokrok v oblasti CSR může velmi často představovat robustnější strategie v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a governance (ESG), pokud je efektivně řízená a měřena a propojena s obchodním úspěchem.

Jak tato aplikace funguje

Pravděpodobně jste si již vědomi společenské odpovědnosti spojené s posláním a činností Vaší organizace a jejích zainteresovaných stran. Nyní můžete s pomocí aplikace „Corporate Social Responsibility“ přejít k činům. Tato aplikace pokrývá sedm základních témat z pokynů ISO 26000 a pomocí předdefinovaných hodnocení určuje, která základní témata jsou pro vaši společnost nejdůležitější. Vaše strategie budou přesnější a podávání zpráv zainteresovaným stranám bude efektivnější ve všech fázích cesty k naplnění společenské odpovědnosti.

7 základních témat: 

 • Governance organizace 
 • Lidská práva 
 • Praxe v oblasti pracovních vztahů
 • Životní prostředí
 • Férové pracovní postupy 
 • Ochrana spotřebitele 
 • Angažovanost a rozvoj komunity

Proč to potřebujete

 • Posílení dobrého jména Vaší organizace.
 • Poskytnutí pokynů všem pracovníkům o tom, jak správně postupovat.
 • Sladění se s základními tématy ISO 26000.
 • Podpora poslání a hodnot Vaší organizace.
 • Získání poznatků o úspěšnosti organizace pomocí předem definovaných průzkumů mezi zainteresovanými stranami.

Máte zájem?


  Prohlášení o ochraně soukromí