KRUCEK>Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost KRUCEK (dále jen „Společnost“) zpracovává některé vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Jaké údaje zpracováváme

Společnost KRUCEK je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Shromažďujeme následující kategorie Vašich osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje.

Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom Vám poskytli služby:

  • konzultací, auditu, školení a certifikace,
  • zasílání novinek.

Jak s údaji pracujeme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány útvary naší společnosti. Vaše údaje používané pro účely školení a certifikace mohou být předány společnosti PECB Inc., Gatineau, Kanada. Vaše údaje používané pro zasílání novinek mohou být zpracovány v cloudové aplikaci společnosti MailChimp, Atlanta, Georgia, USA. Vaše osobní údaje pro účast na webinářích mohou být zpracovávány v cloudové aplikaci společnosti Zoom Video Communications, Inc. se sídlem v San Jose, Kalifornie, USA.

Jak dlouho údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let od poskytnutí služby. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pro zajištění zasílání novinek, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že tyto informace / službu již nechcete dostávat.

Jaká jsou Vaše práva

Pokud se domníváte, že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o jejich náhled, opravu nebo smazání. V případě, že máte námitky k tomu, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@krucek.cz nebo písemně na adresu KRUCEK, s.r.o., Dlážděná 1586/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo KRUCEK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Budeme se zabývat Vaší námitkou a budeme s Vámi spolupracovat pro jejím vyřešení.