KRUCEK>Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť KRUCEK (ďalej len „spoločnosť“) spracováva niektoré Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje spracovávame

Spoločnosť KRUCEK je správcom osobných údajov, ktoré nám Vy, ako subjekt údajov poskytnete. Zhromažďujeme nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov: identifikačné a kontaktné údaje.

Prečo údaje potrebujeme

Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli poskytnúť služby:

  • Konzultácie, audit, školenia a certifikácie
  • Zasielanie noviniek

Ako pracujeme s údajmi

Vaše osobné údaje spracúvajú oddelenia našej spoločnosti. Vaše údaje použité na účely školenia a certifikácie môžu byť prenesené do spoločnosti PECB Europe Inc., Gatineau, Kanada. Vaše údaje používané na zasielanie informačných bulletinov sa môžu spracúvať v cloudovej aplikácii spoločnosti MailChimp Atlanta, Georgia, USA. Vaše osobné údaje použité na účasť na webových seminároch môžu byť spracované v cloudovej aplikácii spoločnosti Zoom Video Communications, Inc. so sídlom v San Jose, Kalifornia, USA.

Ako dlho údaje spracovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od poskytnutia služby. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje nenávratne zničené. Akékoľvek osobné údaje, ktoré máme k dispozícii pre zabezpečenie zasielania noviniek, budú uchovávané až do okamihu, kedy nám oznámite, že tieto informácie / službu už nechcete dostávať.

Aké sú Vaše práva

Ak sa domnievate, že akékoľvek nami spracovávané Vaše osobné údaje nie sú správne alebo úplné, máte možnosť požiadať o ich náhľad, opravu alebo vymazanie. V prípade, že máte námietky k tomu, ako sme spracovali Vaše osobné údaje, obráťte sa na nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov na adresu dpo@krucek.cz alebo písomne na adresu KRUCEK, s.r.o., Dlážděná 1586/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo KRUCEK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Budeme sa zaoberať Vašej námietkou a budeme s Vami spolupracovať pre jej vyriešenie.