Informačná a kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, ochrana súkromia, kontinuita činností, kvalita, riziká a compliance

Kurzy a certifikácie

Poskytujeme celosvetovo uznávané školenia a certifikácie pre odborníkov v oblastiach informačnej a kybernetickej bezpečnosti, kontinuity podnikania, ochrany osobných údajov, riadenia aktív a rizík, dodržiavania predpisov, boja proti úplatkárstvu, kvality produktov a služieb. Sme partnerským školiacim strediskom spoločnosti PECB, globálneho poskytovateľa profesionálnych certifikačných služieb.

Prezenčné
20. 5. 2024
Praha
Prezenčné
20. 5. 2024
Praha

Konzultácie a audit

Naši certifikovaní konzultanti podporia Vašu organizáciu pri vytváraní, implementácii, prevádzke a zlepšovaní informačnej a kybernetickej bezpečnosti, kontinuity podnikania, ochrany osobných údajov, riadenia aktív a rizík, dodržiavania predpisov, boja proti úplatkárstvu, kvality produktov a služieb. V závislosti od kontextu a potrieb Vašej organizácie Vám môžeme poskytnúť komplexné riešenia alebo ad hoc služby.

Naši certifikovaní audítori Vás prevedú celým cyklom interného auditu alebo zabezpečia dôveryhodný audit Vašich dodávateľov. Overia úroveň dodržiavania platných požiadaviek, ako aj účinnosť zavedených kontrolných opatrení. Dostanete odporúčania na riešenie nezhôd a ďalšie zlepšovanie Vašich systémov riadenia a súvisiacich opatrení.

GRC aplikácie a metódy

Poskytujeme osvedčené a celosvetovo používané GRC metódy a aplikácie na efektívnu správu procesov v oblasti systémov manažmentu informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, kontinuity podnikania, manažmentu rizík a súladu s predpismi. Presvedčí vás škálovateľnosť a flexibilita platformy, ktorá sa ľahko konfiguruje pre správcov a je intuitívna pre koncových používateľov. Okrem širokej škály aplikácií ponúkame certifikované profesionálne služby na prispôsobenie riešenia vášmu konkrétnemu prostrediu.

Aktuálne

Nové kurzy PECB v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Referencie

„V septembri 2020 som absolvovala kurz ISO 22301 Lead Implementer a na základe toho môžem spoločnosť KRUCEK vrelo odporučiť. Kurz bol vedený na vysokej profesionálnej úrovni a získala som veľa užitočných a relevantných informácií, ako aj odporúčaní z praxe nad rámec použitej prezentácie. Skúsenosti z kurzu teraz uplatňujeme v praxi riadenia Business Continuity procesov v našej spoločnosti a tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou KRUCEK na našich ďalších projektoch v tejto oblasti. “
Tereza Pulkrábková, Johnson & Johnson
„Školenie ISO/IEC 27001 Lead Implementer som úspešne absolvoval a môžem ho vrele odporučiť. Informácie, ktoré som získal, môžem veľmi jednoducho aplikovať v praxi a odporúčané postupy tiež fungujú. Školenie síce zaberie 5 dní, ale bola by škoda, ak by bolo kratšie.“
Bartoloměj Chalupníček, Ředitelství silnic s dálnic ČR
„Kurz ISO 22301 Lead Implementer je skvelý, jeden z najlepších čo som kedy absolvoval, a to nielen v oblasti riadenia kontinuity podnikania. Ľudský i odborný prístup, ako aj zaistenie kurzu boli na veľmi vysokej úrovni. Kurz ma vo vnímaní kontinuity podnikania za tieto 4 dni posunul o 5 rokov dopredu. “
Ondřej Zlámal, ČEZ, a.s.
„Spočiatku som mala obavy ako bude prebiehať tento typ online kurzu. No musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená, pretože tréner sa toho chopil skutočne výborne. Nedá mi nespomenúť, že celý priebeh tohto online školenia mal skvelú organizáciu a celé školenie rozhodne prevýšilo moje očákávania. Po obsahovej stránke bol pre mňa kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer veľmi obohacujúci a určite by som tento kurz u KRUCEK, s.r.o. odporučila všetkým, ktorí o podobný typ kurzu majú záujem.“
Šárka Hercíková, NNIT Czech Republic, s.r.o.
„Aj v online verzii mal kurz BCM ISO 22301 vysokú úroveň, veľmi dobrú organizáciu, jasný obsah, štruktúru a smer podľa ISO normy. Súčasne sme sa v rámi debát podelili o praktické poznatky z oblasti BCM vrátane lektorského tímu. Tento kurz mi určite bude prínosom v mojom ďalšom profesnom živote BCM manažéra, pretože ma dobre pripravil na riadenie implementácie projektu BCMS v našej spoločnosti.“
David Lenghardt, Albert Česká Republika, s.r.o.
„Spoločnosť KRUCEK, s.r.o. určite odporučím s radosťou. S kurzom ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ktorý som absolvoval, som bol maximálne spokojný, vrátane zázemia a organizácie kurzu!“
Jiří Blacký, Tesco Stores CR a.s.
„Kurz ISO 22301 je skvelým základom pre hlbšie poznanie oblasti BCM. Metodika BCM v podaní lektorov KRUCEK s.r.o. dáva od začiatku až do konca zmysel a celý proces je tak možné dobre pochopiť. Absolvovanie školenia práve u KRUCEK s.r.o. môžem jedine odporučiť.“
Jakub Habart, Česká spořitelna, a.s.
„Absolvovala som školenie ISO 27001 Foundation dištančnou formou a veľmi oceňujem kvalitu učebných textov, ktoré obsahovali ako exaktné definície z noriem, tak aj ich vysvetlenie spolu s uvedenými príkladmi. Tieto texty boli zároveň častokrát doplnené názornými obrázkami, čo mi umožnilo ešte lepšie porozumenie obsahu. Učebný text tiež obsahoval kontrolné otázky a úlohy, ktoré podorovali porozumenie textom. V neposlednom rade by som chcela poďakovať za príjemnú a efektívnu spoluprácu so zástupcami spoločnosti KRUCEK, s.r.o.“
Marie Koukalová, TOWER VL s.r.o.
„V roku 2018 som absolvoval kurz a certifikačnú skúšku ISO 27001 Lead Implementer. Kurz považujem za obvzlášť vydarený ako po obsahovej, tak aj po výkladovej stránke. Taktiež oceňujem množstvo užitočných materiálov, ktoré mi budú ešte dlho slúžiť. Všetkým, ktorí majú na starosti ISMS, alebo ho ešte len zavádzajú, môžem tento kurz vrelo odporučiť. Pomôže vám presne pochopiť logiku a požiadavky normy, a to nielen po teoretickej, ale aj po praktickej stránke.“
Miroslav Karpeta, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
„Som rád, že som mal tú možnosť zúčastniť sa kurzu PECB ISO 22301 Lead Implementer u spoločnosti KRUCEK, s.r.o. Štyri plné nekompromisné dni štúdia a informácií podané zrozumiteľnou cestou, obsah kurzu, vedenie kurzu a lektor – všetky tieto aspekty bez konkurencie. Kurz hodnotím vysoko pozitívne, určite odporúčam.“
Jozef Kmeť, Pro Diagnostic Group a.s.
NNIT Czech Republic s.r.o.