PECB Digitálna transformácia Certified DTO

Vzdelávací kurz Certified Digital Transformation Officer umožňuje účastníkom naučiť sa, ako úspešne integrovať počítačové technológie do procesov organizácií, a tým transformovať ich fungovanie a poskytovanie produktov a služieb.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Hoci digitálna transformácia umožňuje organizáciám zlepšiť zákaznícku skúsenosť, zvýšiť výkonnosť podnikov a zvýšiť ich efektívnosť, jej implementácia nie je taká jednoduchá, pretože si okrem iného vyžaduje kompetentných jednotlivcov, potrebné zdroje vrátane komplexného softvéru a technológií, zmeny v organizačnej štruktúre a implementáciu stratégií riadenia zmien a digitálnej transformácie. Na efektívne riešenie a riadenie týchto aspektov potrebujú organizácie certifikovaného pracovníka pre digitálnu transformáciu (CDTO).

Vzdelávací kurz PECB Certified Digital Transformation Officer poskytuje zasvätené informácie, ktoré účastníkom pomôžu získať komplexné znalosti o digitálnej transformácii a krokoch potrebných na digitálnu transformáciu obchodného modelu vrátane dôkladného vysvetlenia a diskusie o metodikách a prístupoch digitálnej transformácie. Okrem toho účastníci získajú vedomosti o niektorých najrozšírenejších technológiách, ako sú umelá inteligencia, strojové učenie, internet vecí, blockchain, cloud computing a big data.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Manažéri a vedúci pracovníci, ktorí sa snažia prosperovať v digitálnej ekonomike
  • Osoby zodpovedné za transformáciu činnosti organizácie prostredníctvom digitálnych technológií
  • IT odborníci alebo konzultanti, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti o digitálnom dizajne a stratégii na podporu iniciatív digitálnej transformácie organizácie
  • Vedúci pracovníci na pozíciách v oblasti digitálnych technológií, informácií, marketingu a IT, ktorí chcú pochopiť, ako možno digitálne technológie využiť na transformáciu obchodných procesov

Predpoklady
Hlavnými požiadavkami na účasť na tomto školení sú základné znalosti konceptov informačných technológií a všeobecné znalosti digitálnej transformácie.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do digitálnej transformácie

DEŇ 2 | Technológie, prístupy a metodiky digitálnej transformácie a plánovanie stratégie digitálnej transformácie

DEŇ 3 | Riadenie rizík digitálnej transformácie a implementácia stratégie digitálnej transformácie

DEŇ 4 | Komunikácia a monitorovanie stratégie digitálnej transformácie

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastníci dostanú školiace materiály, ktoré obsahujú viac ako 400 strán informácií, praktických príkladov, cvičení a kvízov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.

Skúška

Skúška „PECB Certified Digital Transformation Officer“ spĺňa všetky požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné koncepty digitálnej transformácie
  • DOMÉNA 2 | Technológie a metodiky digitálnej transformácie
  • DOMÉNA 3 | Plánovanie stratégie digitálnej transformácie
  • DOMÉNA 4 | Vytvorenie a implementácia stratégie digitálnej transformácie
  • DOMÉNA 5 | Monitorovanie stratégie digitálnej transformácie

Skúška má formu testu, ktorý pozostáva z 80 otázok s výberom odpovede. Ide o skúšku s otvorenou knihou, pri ktorej môžu uchádzači používať tieto referenčné materiály: materiály zo školiaceho kurzu, akékoľvek osobné poznámky urobené počas školiaceho kurzu, tlačený slovník, tlačenú kópiu normy. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo v papierovej forme. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. V cene denného kurzu je zahrnutá aj tlačená verzia školiacich materiálov, obed v dňoch výučby a malé občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z osvedčení uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát získate po splnení všetkých požiadaviek vybraného poverenia.

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 22

On-line
PECB Digitálna transformácia  – Certified DTO

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
júl 22

Prezenčné
PECB Digitálna transformácia  – Certified DTO

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified Provisional Digital Transformation OfficerPECB Certified Digital Transformation Officer examŽiadneŽiadne
PECB Certified Digital Transformation OfficerPECB Certified Digital Transformation Officer examPäť rokov: dva roky praxe v digitálnej transformáciiProjektové aktivity: celkom 300 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 22. 7. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 22. 7. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať