Prehľad kurzov a školení

KurzTypDĺžkaJazykMístoOdCena
PECB ISO 9001 Lead Auditor5CS/CS?Praha15. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB Manažér informačnej bezpečnosti CISO5CS/EN?Praha15. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27005 Risk ManagerPrezenčné3CS/CS?Online15. 4. 202423990 CZK960 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27005 Risk ManagerPrezenčné3CS/CS?Praha15. 4. 202429990 CZK1200 EUR?Dopytovať
PECB ISO 37001 Lead Implementer5CS/EN?Online15. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 37001 Lead Implementer5CS/EN?Praha15. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB GDPR Certified DPO5CS/EN?Online15. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 20000 Lead ImplementerPrezenčné5CS/EN?Online15. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 20000 Lead AuditorPrezenčné5CS/EN?Online15. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 28000 Lead Auditor5CS/EN?Praha15. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27002 Manager3CS/CS?Praha16. 4. 202429990 CZK1200 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27005 Foundation2CS/CS?Bratislava16. 4. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27002 Foundation2CS/CS?Praha17. 4. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27701 Foundation2CS/CS?Praha17. 4. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO 22301 Foundation2CS/CS?Praha17. 4. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO 37001 Foundation2CS/CS?Praha17. 4. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO 21502 Foundation2CS/CS?Bratislava18. 4. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 37301 Lead Implementer5CS/EN?Bratislava22. 4. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 9001 Lead Auditor5EN/EN?Online22. 4. 20241360 EUR33990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27701 Lead Implementer5CS/EN?Bratislava22. 4. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 22301 Lead AuditorOn-line5CS/EN?Online22. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 22301 Lead AuditorPrezenčné5CS/EN?Praha22. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO 31000 Lead Risk Manager5CS/EN?Online22. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 31000 Lead Risk Manager5CS/EN?Praha22. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance ManagerPrezenčné5CS/EN?Praha22. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 17025 Lead Implementer5CS/EN?Praha22. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO 55001 Lead Implementer5CS/EN?Praha22. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB Digitálna transformácia Certified DTOPrezenčné5CS/EN?Praha22. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO 22361 Lead Crisis ManagerPrezenčné5CS/EN?Online22. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB Kybernetická forenzika Lead ExaminerPrezenčné5CS/EN?Online22. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 FoundationPrezenčné2CS/CS?Praha23. 4. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB Disaster Recovery Manager3CS/EN?Praha23. 4. 202429990 CZK1200 EUR?Dopytovať
PECB GDPR Foundation2CS/CS?Bratislava24. 4. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 37001 Foundation2CS/CS?Bratislava24. 4. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB Kybernetická forenzika FoundationPrezenčné2CS/EN?Praha24. 4. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB Kybernetická forenzika FoundationPrezenčné2CS/EN?Online24. 4. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO 28000 Foundation2CS/EN?Praha25. 4. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 42001 Lead ImplementerOn-line5CS/EN?On-line29. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 42001 Lead ImplementerPrezenčné5CS/EN?Praha29. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO 28000 Lead Implementer5CS/EN?Bratislava29. 4. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 55001 Lead Auditor5CS/EN?Online29. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 55001 Lead Auditor5CS/EN?Praha29. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27035 Lead Incident ManagerPrezenčné5CS/EN?Praha29. 4. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27035 Lead Incident ManagerPrezenčné5CS/EN?Online29. 4. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB Cybersecurity Foundation2CS/EN?Online30. 4. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO 9001 Foundation2CS/EN?Praha2. 5. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO 9001 Lead Auditor5CS/CS?Bratislava6. 5. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 37001 Foundation2CS/CS?Online6. 5. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27701 Foundation2CS/CS?Bratislava9. 5. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 22301 Foundation2CS/CS?Online9. 5. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead AuditorPrezenčné5EN/EN?Online13. 5. 20241360 EUR33990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead ImplementerPrezenčné5CS/CS?Bratislava13. 5. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB Manažér informačnej bezpečnosti CISO5CS/EN?Online13. 5. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB Smernica NIS 2 Lead ImplementerPrezenčné5EN/EN?Online13. 5. 20241360 EUR33990 CZK?Dopytovať
PECB GDPR Certified DPO5CS/EN?Praha13. 5. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB Disaster Recovery Lead Manager5CS/EN?Praha13. 5. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB Disaster Recovery Lead Manager5CS/EN?Online13. 5. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 37301 Lead Auditor5CS/EN?Online13. 5. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27002 Foundation2CS/CS?Online14. 5. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27005 Foundation2CS/CS?Praha14. 5. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB Digitálna transformácia Certified DTOPrezenčné5CS/EN?Online14. 5. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead AuditorPrezenčné5CS/CS?Online20. 5. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead AuditorPrezenčné5CS/CS?Praha20. 5. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager5CS/EN?Online20. 5. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 22301 Lead ImplementerPrezenčné5CS/EN?Praha20. 5. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO 22301 Lead ImplementerOn-line5CS/EN?Online20. 5. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27701 Lead Auditor5CS/EN?Bratislava20. 5. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 FoundationPrezenčné2CS/CS?Bratislava21. 5. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 37301 FoundationPrezenčné2CS/CS?Praha21. 5. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO 37301 FoundationOn-line2CS/CS?Online21. 5. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27002 Manager3CS/CS?Online22. 5. 202423990 CZK960 EUR?Dopytovať
PECB ISO 31000 Risk ManagerOn-line3CS/CS?Online28. 5. 202423990 CZK960 EUR?Dopytovať
PECB ISO 31000 Risk ManagerPrezenčné3CS/CS?Praha28. 5. 202429990 CZK1200 EUR?Dopytovať
PECB Smernica NIS 2 FoundationPrezenčné2CS/EN?Praha28. 5. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB Smernica NIS 2 FoundationOn-line2CS/EN?Online28. 5. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO 31000 FoundationPrezenčné2CS/CS?Praha29. 5. 202417990 CZK720 EUR?Dopytovať
PECB ISO 31000 FoundationOn-line2CS/CS?Online29. 5. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 FoundationOn-line2CS/CS?Online30. 5. 202413990 CZK560 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead ImplementerOn-line5CS/CS?Online3. 6. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead ImplementerPrezenčné5CS/CS?Praha3. 6. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead ImplementerOn-line5EN/EN?Online3. 6. 20241360 EUR33990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager5CS/EN?Bratislava3. 6. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 22301 Lead ImplementerPrezenčné5CS/EN?Bratislava10. 6. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB Smernica NIS 2 Lead ImplementerOn-line5CS/EN?Online10. 6. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB Smernica NIS 2 Lead ImplementerPrezenčné5CS/EN?Praha10. 6. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27002 Manager3CS/CS?Bratislava11. 6. 20241200 EUR29990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27005 Risk ManagerPrezenčné3CS/CS?Bratislava11. 6. 20241200 EUR29990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 31000 FoundationPrezenčné2CS/CS?Bratislava12. 6. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 27001 Lead AuditorPrezenčné5CS/CS?Bratislava17. 6. 20241800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PECB ISO/IEC 42001 Lead ImplementerPrezenčné5CS/EN?Praha17. 6. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO/IEC 42001 Lead ImplementerOn-line5CS/EN?On-line17. 6. 202433990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PECB ISO 31000 Risk ManagerPrezenčné3CS/CS?Bratislava18. 6. 20241200 EUR29990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 37301 FoundationPrezenčné2CS/CS?Bratislava26. 6. 2024720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PECB ISO 37301 Lead Implementer5CS/EN?Praha19. 8. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PECB ISO 37301 Lead Auditor5CS/EN?Praha19. 8. 202444990 CZK1800 EUR?Dopytovať