KRUCEK>Cookies

Cookies

Spoločnosť KRUCEK, s.r.o., so sídlom Dlážděná 1586/4, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, IČO 02037297 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 336584 používa na tomto webe cookies.

Cookies sú používané v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 (ďalej len „GDPR“) a novelou zákona o elektronických komunikáciách z 15. 9. 2021.

Čo sú cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré web ukladá v počítači používateľa prostredníctvom internetového prehliadača a ktoré slúžia na zapamätanie rôznych informácií do ďalšej návštevy webu.

Nastavenie cookies

Nastavenie cookies súborov je možné vykonať v nastavení internetového prehliadača alebo v nastavení cookies banneru.

Na čo sú cookies použité

Súbory cookies sú na tomto webe použité za účelom:

  • Uchovanie nastaveného jazyka webu,
  • meranie návštevnosti webu,
  • meranie interakcií užívateľov,
  • prispôsobenie zobrazenia webu,
  • zacielenie reklamy a PPC inzercie.

Ako sú cookies použité

Cookies sú na tomto webe použité po súhlase používateľa. Súhlas s použitím cookies je možné vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenia internetového prehliadača alebo zmien vykonaných v nastavení cookies banneru.

Tento web je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje použitie cookies.

Aké cookies používame

Zoznam a kategorizáciu cookies je možné zobraziť v podrobnom prehľade v cookies bannera.

Je možné použitie cookies odmietnuť?

Použitie cookies podlieha vždy súhlasu používateľa. Užívateľ môže všetky alebo len niektoré cookies zakázať v nastavení prehliadača alebo v cookies bannera.