KRUCEK>Novinky

Novinky

20. 6. 2024

Zodpovedná AI: inovujte rýchlo a bezpečne

  • AI
  • AIGovernance

Umelá inteligencia sa v minulom roku stala veľkým technologickým hitom a priniesla so sebou obrovské sľuby a potenciál. Podniky v každom odvetví túžia využiť umelú inteligenciu na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a získanie konkurenčnej výhody. A tak spoločnosti a ich vedúci pracovníci v malých či veľkých krokoch integrujú AI do celej organizácie. Môžeme však pozorovať významnú medzeru: v súčasnosti im chýbajú kontrolné…

Viac
19. 4. 2024

Nová norma ISO/IEC 42001 – Informačné technológie – Umelá inteligencia – Systém manažmentu

  • AI
  • AIMS
  • ISO 42001

Koncom roka 2023 bola vydaná úplne nová norma ISO/IEC 42001:2023 Informačné technológie – Umelá inteligencia – Systém manažmentu, ktorá špecifikuje požiadavky a poskytuje odporúčania na vytvorenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému manažmentu umelej inteligencie (AIMS). Norma sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré poskytujú alebo používajú produkty alebo služby využívajúce systémy umelej inteligencie. Systém umelej inteligencie je…

Viac
13. 11. 2023

Revidovaný kurz pre manažérov kybernetickej bezpečnosti

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager prešiel zásadnou aktualizáciou. V dôsledku zmeny v norme ISO/IEC 27032 sa skracuje názov na Lead Cybersecurity Manager. Nové vydanie normy ISO/IEC 27032 s názvom „Kybernetická bezpečnosť – Pokyny pre internetovú bezpečnosť“ bolo zúžené tak, že sa zaoberá len otázkami súvisiacimi s internetovou bezpečnosťou, a preto sa z názvu kurzu vypúšťa norma. Čo prináša nový…

Viac
6. 9. 2023

Nové kurzy PECB v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Od jesene rozširujeme ponuku kurzov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti o kurzy NIS 2 Lead Implementer a Chief Information Security Officer (CISO). Kurzy budú dostupné v anglickom jazyku od novembra 2023, českú verziu plánujeme spustiť začiatkom roka 2024. Chief Information Security Officer (CISO) Zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa normy ISO/IEC 27001 alebo programu kybernetickej bezpečnosti podľa smernice…

Viac
5. 3. 2023

KRUCEK je platinový!

Spoločnosť KRUCEK sa stala platinovým partnerom PECB, čím sa zaradila medzi top globálnych partnerov PECB.

Viac