KRUCEK>Novinky

Novinky

19. 4. 2024

Nová norma ISO/IEC 42001 – Informačné technológie – Umelá inteligencia – Systém manažmentu

  • AI
  • AIMS
  • ISO 42001

Koncom roka 2023 bola vydaná úplne nová norma ISO/IEC 42001:2023 Informačné technológie – Umelá inteligencia – Systém manažmentu, ktorá špecifikuje požiadavky a poskytuje odporúčania na vytvorenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému manažmentu umelej inteligencie (AIMS). Norma sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré poskytujú alebo používajú produkty alebo služby využívajúce systémy umelej inteligencie. Systém umelej inteligencie je…

Viac
13. 11. 2023

Revidovaný kurz pre manažérov kybernetickej bezpečnosti

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager prešiel zásadnou aktualizáciou. V dôsledku zmeny v norme ISO/IEC 27032 sa skracuje názov na Lead Cybersecurity Manager. Nové vydanie normy ISO/IEC 27032 s názvom „Kybernetická bezpečnosť – Pokyny pre internetovú bezpečnosť“ bolo zúžené tak, že sa zaoberá len otázkami súvisiacimi s internetovou bezpečnosťou, a preto sa z názvu kurzu vypúšťa norma. Čo prináša nový…

Viac
6. 9. 2023

Nové kurzy PECB v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Od jesene rozširujeme ponuku kurzov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti o kurzy NIS 2 Lead Implementer a Chief Information Security Officer (CISO). Kurzy budú dostupné v anglickom jazyku od novembra 2023, českú verziu plánujeme spustiť začiatkom roka 2024. Chief Information Security Officer (CISO) Zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa normy ISO/IEC 27001 alebo programu kybernetickej bezpečnosti podľa smernice…

Viac
5. 3. 2023

KRUCEK je platinový!

Spoločnosť KRUCEK sa stala platinovým partnerom PECB, čím sa zaradila medzi top globálnych partnerov PECB.

Viac
12. 2. 2023

Nový kurz a nástroj na posudzovanie a ošetrovanie rizík metódou EBIOS Risk Manager

Do nášho portfólia produktov sme pridali EBIOS Risk Manager (EBIOS RM) – metódu na hodnotenie a ošetrenie digitálnych rizík, ktorú vydala francúzska Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ANSSI) s podporou Klubu EBIOS. Poskytuje súbor nástrojov, ktoré možno prispôsobiť cieľom projektu. Je kompatibilný so súčasnými referenčnými normami, ako je ISO 31000 pre riadenie rizík a s viacerými normami ISO/IEC…

Viac