PECB ISO 22361 Lead Crisis Manager

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz Lead Crisis Manager PECB pomáha účastníkom rozvíjať ich schopnosť podporovať organizáciu pri plánovaní, vytváraní, udržiavaní, preskúmavaní a neustálom zlepšovaní jej strategických kapacít krízového manažmentu na základe smerníc ISO 22361 a ďalších osvedčených postupov. Poskytuje tiež informácie o základných koncepciách a zásadách krízového riadenia a o efektívnom vytvorení a implementácii rámca krízového manažmentu.

Po absolvovaní vzdelávací kurzu sa účastníci môžu prihlásiť na skúšku a po jej úspešnom absolvovaní požiadať o získanie oprávnenia „PECB Certified Lead Crisis Manager“. Tento mandát preukazuje, že účastník má teoretické a praktické znalosti a zručnosti na podporu a vedenie organizácie pri navrhovaní a rozvoji jej kapacít krízového manažmentu na základe smerníc ISO 22361 a osvedčených postupov v tejto oblasti.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Osoby zodpovedné za zabezpečenie spôsobilosti organizácie v oblasti krízového manažmentu
 • Osoby zodpovedné za implementáciu plánu a štruktúry krízového manažmentu organizácie
 • Vedúci tímu krízového manažmentu
 • Členovia tímov krízového manažmentu
 • Osoby, ktoré sa usilujú o dôkladné pochopenie krízového manažmentu
 • Jednotlivci, ktorí chcú začať alebo rozvíjať kariéru v oblasti krízového manažmentu
 • Konzultanti, poradcovia a odborníci, ktorí chcú do hĺbky porozumieť usmerneniam pre krízový manažment podľa normy ISO 22361

Predpoklady
Účastníci, ktorí sa chcú zúčastniť na tomto školení, by mali mať základné znalosti o koncepciách, rámci a procese krízového riadenia.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 22361 a krízového manažmentu

DEŇ 2 | Rámec krízového manažmentu

DEŇ 3 | Prevencia a pripravenosť na krízu

DEŇ 4 | Reakcia na krízu a obnova

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov budú distribuované v tlačenej aj elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.

Skúška

Skúška „Certifikovaný PECB Lead Crisis Manager“ spĺňa všetky požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné koncepty a princípy krízového manažmentu
 • DOMÉNA 2 | Vypracovanie rámca krízového manažmentu
 • DOMÉNA 3 | Prevencia a pripravenosť na krízové manažmentu
 • DOMÉNA 4 | Reakcia na krízu a obnova po nej

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je vo formáte otvorenej knihy, t. j. možno použiť referenčné materiály, napr. kópiu normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena celodenného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z osvedčení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným poverením dostanete osvedčenie.

Požiadavky na získanie osvedčenia PECB Lead Crisis Manager sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 12

On-line
PECB ISO 22361  – Lead Crisis Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenosti Skúsenosti z projektov
PECB Certified Provisional Crisis ManagerPECB Certified Lead Crisis Manager examŽiadneŽiadne
PECB Certified Crisis ManagerPECB Certified Lead Crisis Manager examDva roky: jeden rok praxe v oblasti krízového manažmentuProjektové aktivity: najmenej 200 hodín
PECB Certified Lead Crisis ManagerPECB Certified Lead Crisis Manager examPäť rokov: dva rokypraxe v oblasti krízového manažmentuProjektové aktivity: najmenej 300 hodín
PECB Certified Senior Lead Crisis ManagerPECB Certified Lead Crisis Manager examDesať rokov: sedem rokovpraxe v oblasti krízového manažmentuProjektové aktivity: najmenej 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 12. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať