PECB ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Výhody zavedenia systému riadenia služieb (SMS) založeného na požiadavkách normy ISO/IEC 20000-1 sú rôzne: systém riadenia je založený na štruktúre vysokej úrovne ISO (HLS), čo umožňuje jednoduchšiu integráciu s existujúcimi systémami riadenia; norma obsahuje osvedčené postupy užitočné v odvetví riadenia služieb; požiadavky v článkoch 4 až 10 umožňujú organizácii zaviesť štruktúrovaný prístup k riadeniu činností súvisiacich s poskytovaním služieb a poskytovaním hodnoty zákazníkom; norma umožňuje organizácii stanoviť základnú úroveň, na základe ktorej sa môže v budúcnosti zlepšovať.

Cieľom tohto školenia je poskytnúť dôkladné pochopenie požiadaviek normy ISO/IEC 20000-1, ako aj osvedčených postupov a prístupov používaných pri implementácii a následnej údržbe systému riadenia služieb.

Po absolvovaní školenia môžete absolvovať skúšku. Ak úspešne absolvujete skúšku, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“ potvrdzuje vaše profesionálne zručnosti a kompetencie pri zavádzaní systému riadenia služieb na základe požiadaviek normy ISO/IEC 20000-1.

Komu je kurz určený

 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa podieľajú na zavádzaní systému riadenia služieb v organizácii a zaoberajú sa ním
 • Manažérom a zamestnancom, ktorí sa snažia pomôcť svojej organizácii splniť požiadavky na služby a priniesť hodnotu.
 • Projektovým manažérom, konzultantom alebo odborným poradcom, ktorí sa snažia riadiť implementáciu systému riadenia služieb na základe požiadaviek normy ISO/IEC 20000-1.
 • Osobám zodpovedným za dodržiavanie súladu s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1 v organizácii
 • Členom realizačného tímu SMS

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Hlavnými požiadavkami na účasť na tomto školení sú základné znalosti noriem ISO pre systémy manažérstva, všeobecné pochopenie normy ISO/IEC 20000-1 a povedomie o zásadách implementácie systému manažérstva.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do série ISO/IEC 20000 a zahájenie projektu SMS

Ciele a štruktúra kurzu • Normy ISO a séria ISO/IEC 20000 • Základné pojmy a princípy riadenia služieb • Zahájenie implementácie SMS • Organizácia a jej kontext • Analýza existujúceho systému • Rozsah SMS

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie SMS

Vedenie a záväzok • Politiky a ciele riadenia služieb • Posúdenie rizík • Zdroje a kompetencie • Povedomie a komunikácia • Dokumentované informácie

DEŇ 3 | Implementácia SMS

Portfólio služieb • Vzťahy a dohody • Ponuka a dopyt • Návrh, vytvorenie a prechod služieb • Zaistenie služieb

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit SMS

Monitoring, meranie, analýza a vyhodnotenie • Interný audit • Preskúmanie vedením • Ošetrenie nesúladov • Neustále zlepšovanie • Príprava na certifikačný audit • Ukončenie školenia

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému riadenia služieb
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém riadenia služieb
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie SMS na základe normy ISO/IEC 20000-1
 • DOMÉNA 4 | Implementácia SMS na základe normy ISO/IEC 20000-1
 • DOMÉNA 5 | Monitorovanie a meranie SMS na základe normy ISO/IEC 20000-1
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie SMS na základe normy ISO/IEC 20000-1
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit SMS

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 19

On-line
PECB ISO/IEC 20000  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
aug 19

Prezenčné
PECB ISO/IEC 20000  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informačné listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 20000 LI
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 20000 Provisional ImplementerPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 20000 ImplementerPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v manažmente služiebProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v manažmente služiebProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 20000 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v manažmente služiebProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 19. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 19. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať