PECB ISO/IEC 20000 Foundation

Kurz PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation predstavuje základné koncepty riadenia služieb a požiadavky normy ISO/IEC 20000-1 na systém riadenia služieb (SMS). V tomto školení sa dozviete o rôznych aspektoch SMS vrátane kontextu organizácie, zapojenia a činností vrcholového manažmentu, plánovania a zdrojov pre SMS, kontrol a opatrení pre činnosti poskytovania služieb, hodnotenia výkonnosti a činností neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku. Ak úspešne absolvujete skúšku, môžete požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 20000 Foundation“. Tento medzinárodne uznávaný certifikát preukazuje, že ste celkovo porozumeli požiadavkám normy ISO/IEC 20000-1 pre SMS a umožňuje vám zúčastňovať sa na projektoch implementácie SMS.

Komu je kurz určený

  • Manažérom a konzultantom, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1 pre SMS
  • Osobám zodpovedným za riadenie, udržiavanie a zlepšovanie služieb a schopností poskytovania služieb
  • Začínajúcim profesionálom, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými koncepciami riadenia služieb
  • Členov implementačných a prevádzkových tímov SMS
  • Osobám, ktoré sa chcú venovať kariére v oblasti riadenia služieb

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do pojmov riadenia služieb, SMS a ISO/IEC 20000-1 články 4-6

DEŇ 2 | Články 7-10 normy ISO/IEC 20000-1 a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému manažmentu služieb (SMS))
  • DOMÉNA 2 | Systém manažmentu služieb (SMS)

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr24

On-line
PECB ISO/IEC 20000 – Foundation

CS/EN, On-line
13990 CZK(560 EUR)
máj9

Prezenčné
PECB ISO/IEC 20000 – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK(720 EUR)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO/IEC 20000 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 20000 FoundationPECB Certified ISO/IEC 20000 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/EN?24. 4. 2024On-line13990 CZK560 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?9. 5. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať