PECB ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Kurz PECB ISO/IEC 20000 Lead Auditor vám umožní získať potrebné odborné znalosti na vykonanie auditu systému riadenia služieb (SMS) s využitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu. Počas tohto školenia získate vedomosti a zručnosti na plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s normou ISO 19011 a certifikačným procesom ISO/IEC 17021-1.

Prostredníctvom praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získate kompetencie na riadenie programu auditu, audítorského tímu, komunikáciu so zákazníkmi a riešenie konfliktov.

Keď získate potrebné odborné znalosti na vykonanie tohto auditu, môžete požiadať o vykonanie skúšky a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor“. Držiteľom certifikátu vedúceho audítora PECB preukážete, že máte zručnosti a kompetencie na auditovanie organizácií na základe osvedčených postupov.

Komu je kurz určený

 • Audítorom vykonávajúcim certifikačné audity systému manažmentu služieb (SMS)
 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa usilujú o zvládnutie procesu auditu systému manažmentu služieb (SMS)
 • Osobám, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami na systém manažmentu služieb (SMS)
 • Technickým expertom, ktorí sa snažia pripraviť na audit systému manažmentu služieb (SMS)
 • Odborným poradcom v oblasti manažmentu služieb (SMS)

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná znalosť ISO/IEC 20000 a dôkladná znalosť princípov auditu.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO/IEC 20000 a zahájenie SMS

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Certifikačný proces • Základné princípy SMS • Systém manažémentu služieb (SMS)

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a zahájenie auditu

Základné pojmy a zásady auditovania • Audítorský prístup založený na dôkazoch a rizikách • Zahájenie auditu • Prvý stupeň auditu • Príprava druhého stupňa auditu (audit na mieste) • Druhý stupeň auditu (1. časť)

DEŇ 3 | Audítorské činnosti na mieste

Druhý stupeň auditu (2. časť) • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu • Vytváranie plánov auditu • Vypracovanie zistení z auditu a správ o nesúladoch

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Dokumentácia auditu a preskúmanie kvality • Uzatvorenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Výhody prvotného auditu • Riadenie programu interného auditu • Kompetencie, hodnotenie audítorov

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materíály

Účastník obdrží materiál obsahujúci viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov vo forme tlačenej kópie a taktiež elektronicky prostredníctvom aplikácie KATE.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému manažmentu služieb (SMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém riadenia manažmentu služieb (SMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a princípy auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu SMS podľa ISO/IEC 20000-1
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu SMS podľa ISO/IEC 20000-1
 • DOMÉNA 6 |Uzatvorenie auditu SMS podľa ISO/IEC 20000-1
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu podľa ISO/IEC 20000-1

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena kurzu zahŕňa kurz PECB, školiace materiály, skúšku, certifikačné poplatky PECB, obed a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 6

On-line
PECB ISO/IEC 20000  – Lead Auditor

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
aug 19

Prezenčné
PECB ISO/IEC 20000  – Lead Auditor

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
sep 2

Prezenčné
PECB ISO/IEC 20000  – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informačné listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 20000 LA
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 20000 Provisional AuditorPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 20000 AuditorPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v manažmente služiebAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v manažmente služiebAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 20000 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 20000 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v manažmente služiebAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 6. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 19. 8. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 2. 9. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať