KRUCEK>Novinky>Nové kurzy PECB v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Nové kurzy PECB v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Od jesene rozširujeme ponuku kurzov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti o kurzy NIS 2 Lead Implementer a Chief Information Security Officer (CISO). Kurzy budú dostupné v anglickom jazyku od novembra 2023, českú verziu plánujeme spustiť začiatkom roka 2024.

Chief Information Security Officer (CISO)

Zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa normy ISO/IEC 27001 alebo programu kybernetickej bezpečnosti podľa smernice NIS2 predpokladá vytvorenie špecifických bezpečnostných funkcií/rolí. Jednou z nich je manažér informačnej bezpečnosti (CISO).

Školenie Chief Information Security Officer (CISO) je určené pre manažérov informačnej bezpečnosti, ktorí chcú získať nové vedomosti, zručnosti a stratégie potrebné na efektívne vedenie programu informačnej bezpečnosti a zabezpečenie primeranej informačnej bezpečnosti vo svojej organizácii.

ÚroveňSpecifikáciaDĺžka
CISOExpertné znalosti pre vytvorenie a monitorovanie programu informačnej a kybernetickej bezpečnosti5 dní

Viac informácií o kurze PECB Chief Information Security Officer (CISO) nájdete tu.

NIS 2 Lead Implementer

S účinnosťou od 16. januára 2023 bol zavedený systém NIS 2 s cieľom zvýšiť bezpečnosť sietí a informačných systémov v celej Európskej únii. Táto smernica okrem iného definuje všeobecné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť pre prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry a poskytovateľov základných služieb a nariaďuje zavedenie opatrení kybernetickej bezpečnosti a hlásenie incidentov.

NIS2 definuje opatrenia kybernetickej bezpečnosti na všeobecnej úrovni. Kurz poskytuje návod na vytvorenie, implementáciu, prevádzku a zlepšovanie programu kybernetickej bezpečnosti v súlade so smernicou NIS2. Tento kurz PECB nezohľadňuje konkrétne vnútroštátne právne predpisy. Školitelia KRUCEK budú vo svojich výkladoch zohľadňovať vnútroštátne právne predpisy.

ÚroveňSpecifikáciaDĺžka
LEAD IMPLEMENTERExpertné znalosti o implementácii a riadení programu kybernetickej bezpečnosti podľa požiadaviek smernice NIS25 dní

Viac informácií o kurze PECB NIS 2 Lead Implementer nájdete tu.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov