PECB Manažér informačnej bezpečnosti CISO

Tento kurz sa pripravuje. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na pecb@krucek.cz.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

V posledných rokoch si organizácie čoraz viac uvedomujú potrebu osoby, ktorá má potrebné zručnosti na efektívne riešenie otázok informačnej bezpečnosti. V dôsledku toho vznikla úloha manažéra informačnej bezpečnosti (CISO) ako výkonná funkcia, ktorá preberá zodpovednosť za informačnú bezpečnosť, ktorú predtým vykonávali pracovníci IT. Organizácie majú teraz špecializovaného odborníka zameraného na dohľad a riadenie všetkých aspektov informačnej bezpečnosti, ktorý poskytuje komplexnejší a špecializovanejší prístup k ochrane informácií a informačných aktív.

Absolvovaním školenia PECB CISO získate potrebné odborné znalosti na dohľad a riadenie informačnej bezpečnosti, zabezpečenie implementácie spoľahlivých bezpečnostných opatrení, identifikáciu a zmierňovanie rizík informačnej bezpečnosti a vypracovanie účinných bezpečnostných stratégií prispôsobených špecifickým potrebám vašej organizácie. Okrem toho získaním certifikátu PECB CISO preukážete odhodlanie k profesionálnemu rozvoju a schopnosť prevziať vedúce úlohy. Okrem toho budete môcť zlepšiť svoje kariérne vyhliadky a získať pozíciu vysoko kvalifikovaného kandidáta na vedúce pozície v oblasti informačnej bezpečnosti.

Školenie PECB Information Security Manager vám poskytne cenné poznatky a umožní vám získať komplexné pochopenie úlohy CISO a krokov súvisiacich s efektívnym riadením informačnej bezpečnosti v organizácii. Školenie zahŕňa širokú škálu tém vrátane bezpečnostných rámcov, hodnotenia rizík, dodržiavania predpisov a riadenia. Absolvovaním tohto školenia získate znalosti o nových trendoch v oblasti bezpečnosti a osvedčených postupoch. Okrem toho sa dozviete o technológiách, ktoré sú pre informačnú bezpečnosť kľúčové, vrátane zabezpečenia sietí, aplikácií a cloudu.

Kto by sa mal zúčastniť?

Tento kurz je určený:

 • Odborníkom, ktorí sa aktívne podieľajú na riadení informačnej bezpečnosti
 • IT manažérom zodpovedným za dohľad nad programami informačnej bezpečnosti
 • Bezpečnostným odborníkom, ktorí sa snažia postúpiť do vedúcich funkcií, ako sú bezpečnostní architekti, bezpečnostní analytici a bezpečnostní audítori.
 • Odborníkom, ktorí sú v organizáciách zodpovední za riadenie rizík a dodržiavanie predpisov v oblasti informačnej bezpečnosti
 • Skúseným riaditeľom CISO, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti, mať prehľad o najnovších trendoch a zlepšiť svoje riadiace schopnosti.
 • Manažérom vrátane CIO, generálnych a prevádzkových riaditeľov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v rozhodovacích procesoch súvisiacich s informačnou bezpečnosťou
 • Odborníkom, ktorí sa usilujú o vedúce funkcie v oblasti informačnej bezpečnosti

Program kurzu

DEŇ 1 | Základy informačnej bezpečnosti a úloha CISO

DEŇ 2 | Program dodržiavania súladu s predpismi o informačnej bezpečnosti, manažment rizík a bezpečnostná architektúra a návrh

DEŇ 3 | Bezpečnostné opatrenia, riadenie incidentov a riadenie zmien

DEŇ 4 | Informovanosť o informačnej bezpečnosti, monitorovanie a meranie a neustále zlepšovanie

DEŇ 5 | Certifikační zkouška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.  V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály. 

Skúška

Skúška „PECB Chief Information Security Officer“ spĺňa požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné pojmy informačnej bezpečnosti
 • DOMÉNA 2 | Program informačnej bezpečnosti
 • DOMÉNA 3 | Program súladu, riadenie rizík a bezpečnostná architektúra a návrh
 • DOMÉNA 4 | Prevádzkové aspekty opatrení informačnej bezpečnosti, riadenie incidentov a riadenie zmien
 • DOMÉNA 5 | Budovanie kultúry informačnej bezpečnosti a zlepšovanie programu informačnej bezpečnosti

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Certifikát dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením.

Požiadavky na certifikáty PECB Chief Information Security Officer (CISO) sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr15


PECB Manažér informačnej bezpečnosti – CISO

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
máj13


PECB Manažér informačnej bezpečnosti – CISO

CS/EN, Online
33990 CZK(1360 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Provisional Chief Information Security OfficerPECB Chief Information Security OfficerŽiadneŽiadne
PECB Chief Information Security OfficerPECB Chief Information Security OfficerPäť rokov: dva roky praxe v bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 300 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?15. 4. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať
CS/EN?13. 5. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Dopytovať